Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

Pozycja Wydanie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów wydań na podstawie zamówień. W oknie istnieje możliwość wyboru ostatniego przypisanego zamówienia, poprzez użycie polecenia NOWY lub wpisania numeru zamówienia i wybrania polecenia WYBIERZ:

Android WMS wydanie zamówienie 1

Następnie należy zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN dowolnego opakowania wybranego asortymentu, podać ilość opakowań oraz zeskanować lub wpisać ręcznie kod lokalizacji. Utworzenie dokument WZ odbywa się poprzez użycie polecenia NASTĘPNA POZYCJA.

Android WMS wydanie zamówienie 2