Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

 

Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówień. Należy wybrać numer zamówienia z listy:

Android WMS przyjęcie zamówienie

Po wybraniu numeru zamówienia należy terminalem zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN dowolnego opakowania asortymentu z zamówienia.

Android WMS przyjęcie zamówienie 2

 

W przypadku braku kodu EAN w bazie lub wpisania nowego kodu ręcznie, zostanie wyświetlona lista pozycji asortymentowych zamówienia. Należy wskazać produkt, do którego ma zostać dopisany nowy kod EAN, co pozwoli na automatyczne dopisanie kodu do kartoteki:

Android WMS przyjęcie zamówienie 3

W kolejnym oknie należy wpisać ilość sztuk w opakowaniu, do którego przypisujemy nowy kod EAN:

Android WMS przyjęcie zamówienie 4

 

Następnie należy uzupełnić ilość przyjmowanego asortymentu. W przypadku przyjmowanej ilości większej, niż zapisana na zleceniu, zostanie wyświetlony komunikat:

Android WMS przyjęcie zamówienie 5

Kolejnym krokiem jest dopisanie termin ważności, numer partii i cenę jednostkową netto. Termin ważności jest automatycznie uzupełniany ilością dni wpisanych w kartotece asortymentu, jednak wymaga zmiany na faktyczny termin ważności, bądź potwierdzenia terminu proponowanego. Ostatnim krokiem jest zeskanowanie kodu lokalizacji lub wpisanie kodu ręcznie:

Android WMS przyjęcie zamówienie 6