Stany w lokalizacji

Stany magazynowe w wybranym miejscu składowania.

Wybór polecenia STANY wyświetla zestawienie kartotek asortymentowych, które są składowane na wybranej (zaznaczonej) lokalizacji magazynowej.