full_pageWybranie menu wyświetla zestawienie dokumentów RW zapisanych do bufora.

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, modyfikacji, dopisania do wybranego dokumentu operacji magazynowych, palet, danych dotyczących transportu, podglądu oraz dołączenia załączników oraz zdjęć, podglądu oraz dopisania notatek, podglądu dokumentu, wysłania wiadomości e-mail o zarejestrowaniu dokumentu oraz wydruku dokumentu.