Po wywołaniu menu KARTOTEKI/KONTRAHENCI w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone menu szczegółowe.

magazyn palet kontrahenci