Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

Ogólnie rzecz biorąc, program magazynowy jest potężnym narzędziem dla firm, które muszą zarządzać zapasami i je śledzić. Zapewnia skuteczny sposób śledzenia poziomów zapasów, zamówień, wysyłek i operacji magazynowych. Korzystając z programu magazynowego, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi zapasami i mieć pewność, że ich klienci otrzymają produkty, których potrzebują w odpowiednim czasie.

kartoteki magazynowe

Używaj program do generowania raportów magazynowych

Program magazynowy może być również używany do śledzenia operacji magazynowych. Może służyć do monitorowania wydajności magazynu, np. śledzenia ilości czasu potrzebnego na przetworzenie zamówienia lub liczby zamówień przetwarzanych w ciągu dnia. Śledząc te wskaźniki, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami magazynowymi i zapewnić, że pracują tak wydajnie, jak to tylko możliwe.

WMS program magazynowy może być również używany do generowania raportów. Pozwala to firmom analizować poziomy zapasów, zamówienia klientów i operacje magazynowe w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących ich działalności. Raporty mogą być również wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy, takich jak obniżenie kosztów związanych z operacjami magazynowymi czy zwiększenie zadowolenia klientów.

Zarządzanie zapasami

Jedną z najważniejszych funkcji oprogramowania magazynowego jest zarządzanie zapasami. Raporty generowane przez oprogramowanie mogą pokazywać aktualne stany magazynowe, przyszłe potrzeby magazynowe, a nawet koszt sprzedanych towarów. Te informacje mogą pomóc firmom określić, ile zapasów muszą mieć pod ręką i ile powinni zamówić od dostawców. Może również pomóc im zidentyfikować potencjalne problemy z zapasami, takie jak nadmierne lub niedostateczne zapasy.

Realizacja zamówień

Oprogramowanie magazynowe może również generować raporty z realizacji zamówień. Raporty mogą pokazywać wskaźnik powodzenia zamówień, czas potrzebny na realizację zamówień oraz wszelkie błędy, które mogły wystąpić. Te informacje mogą pomóc firmom usprawnić procesy realizacji zamówień, a także zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Obsługa klienta

Oprogramowanie magazynowe może być również wykorzystywane do generowania raportów dotyczących obsługi klienta. Raporty mogą pokazywać średni czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zapytania klientów, wskaźnik powodzenia żądań obsługi klienta i wszelkie skargi klientów. Informacje te mogą pomóc firmom zidentyfikować obszary, w których można poprawić obsługę klienta i zapewnić szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta.

Analityka

Oprogramowanie magazynowe może również generować raporty analityczne. Raporty mogą pokazywać wydajność różnych magazynów lub produktów, a także trendy w nawykach zakupowych klientów. Informacje te można wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji dotyczących poziomów zapasów, cen produktów i innych aspektów operacji magazynowych.

Kartoteki magazynowe

Oprogramowanie magazynowe to potężne narzędzie, które może pomóc firmom obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i poprawić obsługę klienta. Raporty generowane przez oprogramowanie magazynowe mogą dostarczać cennych informacji na temat poziomów zapasów, wskaźników realizacji zamówień i innych istotnych wskaźników. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu magazynowemu firmy mogą podejmować świadome decyzje i kontrolować swoją działalność.

Ogólnie rzecz biorąc, raporty generowane przez oprogramowanie magazynowe mogą dostarczyć cennych informacji na temat działalności firmy. Korzystając z danych dostarczanych przez te raporty, firmy mogą podejmować świadome decyzje i mieć pewność, że ich magazyny działają tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu magazynowemu firmy mogą kontrolować swoją działalność i usprawniać obsługę klienta.

System WMS i kartoteki magazynowe

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu oraz zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej – pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiane są przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań.

System magazynowy WMS

Kartoteka asortymentowa WMS.net

Wizualizacja

Wizualizacja zajętości magazynu Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości określonych miejsc składowania pozwala użytkownikom na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania.

Oprogramowanie magazynowe Studio Magazyn WMS.net dedykowane jest do zarządzania przestrzenią magazynową, a jedną z jego funkcjonalności jest możliwość:

 • prezentacji zajętości magazynu
 • wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel.

Funkcja dla poszczególnych stref magazynowych (pomieszczeń) wyświetla stan zajętości wg zdefiniowanych regałów, kolumn oraz poziomów. Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia dóbr w magazynie można podzielić według:

 • Rodzajów asortymentów
 • Dostawców
 • dostaw Odbiorców
 • odbiorów Przynależności do określonego wyrobu (kompletu) 

Program Magazynowy

Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych Metody stałych miejsc składowania Metody wolnych miejsc składowania Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji). Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy ABC zapasów. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A umieszczane będą w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów. W układzie pionowym asortyment będzie rozmieszczany zgodnie z zasadami ergonomii pracy rąk człowieka dla regałów obsługiwanych metodami „ręcznymi” lub zgodnie z charakterystyką podnoszenia środkami transportu (średnia wysokość podnoszenia).

Kartoteka towarowa w systemie magazynowym WMS.net wyświetla dane o produktach w formie tabeli, która zawiera następujące kolumny:

AktywneSKUNazwaStanJ.m.Numer artykułuNumer SAPEANKontrahentGrupa towarowaCecha 1Cecha 2Cecha 3Ilość w op. zbiorczymIlość na palecieNr referencyjny
Tak/NieUnikalny kod produktuNazwa produktuAktualny stan produktuJednostka miaryNumer artykułuNumer SAPKod kreskowy EANKontrahent przypisany do produktuGrupa, do której należy produktPierwsza cecha produktuDruga cecha produktuTrzecia cecha produktuIlość produktu w opakowaniu zbiorczymIlość produktu na palecieNumer referencyjny produktu

Opis poszczególnych kolumn:

 • Aktywne: Informacja o tym, czy produkt jest aktywny w systemie.
 • SKU: Unikalny kod produktu.
 • Nazwa: Nazwa produktu.
 • Stan: Aktualny stan produktu w magazynie.
 • J.m.: Jednostka miary.
 • Numer artykułu: Numer artykułu przypisany do produktu.
 • Numer SAP: Numer SAP przypisany do produktu.
 • EAN: Kod kreskowy EAN produktu.
 • Kontrahent: Kontrahent przypisany do produktu.
 • Grupa towarowa: Grupa, do której należy produkt.
 • Cecha 1, Cecha 2, Cecha 3: Dodatkowe cechy produktu.
 • Ilość w op. zbiorczym: Ilość produktu w opakowaniu zbiorczym.
 • Ilość na palecie: Ilość produktu na palecie.
 • Nr referencyjny: Numer referencyjny produktu.

Kartoteki magazynowe

Program magazynowy może być również używany do śledzenia operacji magazynowych. Może służyć do monitorowania wydajności magazynu, np. śledzenia ilości czasu potrzebnego na przetworzenie zamówienia lub liczby zamówień przetwarzanych w ciągu dnia. Śledząc te wskaźniki, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami magazynowymi i zapewnić, że pracują tak wydajnie, jak to tylko możliwe.
Kartoteki magazynowe
Systemy informatyczne w magazynie
SoftwareStudio

Firma informatyczna

Siłą firmy informatycznej SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary. Branża, w której działa firma informatyczna jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu. Siłą firmy informatycznej SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Excel import danych do bazy SQL
SAdam

Excel import danych do bazy SQL

Jeśli chcesz przenieść dane z arkusza kalkulacyjnego Excel do bazy danych SQL, proces ten jest zaskakująco prosty. Excel jest w rzeczywistości świetną platformą do importowania danych, ponieważ ma wiele narzędzi i funkcji, które sprawiają, że proces ten jest niezwykle prosty. W tym artykule wyjaśnimy kroki związane z importowaniem danych z programu Excel do bazy danych SQL.

Historia miejsca składowania
SAdam

Historia miejsca składowania

System Studio WMS.net śledzi historię każdego miejsca składowania. Kiedy użytkownik dokonuje zmiany, system rejestruje ją. Każda operacja składowania lub przesunięcia towaru zostaje odnotowana. W ten sposób tworzy się pełna historia danego miejsca. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do szczegółowych informacji. Historia miejsca składowania zawiera daty, rodzaje operacji oraz towarów.

system WMS status
SAdam

dpcrm_status.aspx

Zmiana statusu wizyty handlowca rejestrowana jest za pomocą transakcji dpcrm_status.aspx, uruchamia się ją z poziomu rejestru wizyt. W zależności od rejestru w jakim znajduje się dokument zmieniać się może wygląd i zakres informacji rejestrowanych przez transakcję

system WMS Przyjęcia do realizacji
Joanna Ciebień

Przyjęcia do realizacji

Pozycja menu wyświetla zestawienie towaru znajdującego się w strefie przyjęcia. Jest to towar oczekujący na składowanie.