Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu wysokiego składowania.

Od 2008 roku oprogramowanie magazynowe WMS.net oferowało rozwiązania na terminale magazynowe oparte na technologii Microsoft z systemem operacyjnym Windows CE lub Windows Mobile. Od 2015 roku zakończyliśmy rozwój oprogramowania magazynowego dla tej platformy i oferujemy rozwiązania oparte o system Android.

[page_title]

Logowanie

Każdy użytkownik programu WMS Terminal.net jest przypisany do określonej roli systemu magazynowego Studio Magazyn WMS.net. Aplikacja ta jest specjalizowaną wersją programu Windows uruchamianą na serwerze Windows (Serwerze terminali). Podczas uruchamiania programu użytkownik ma obowiązek zalogować się aby skorzystać z systemu swoim unikalnym identyfikatorem (nazwą użytkownika systemy Windows lub użytkownikiem domenowym) i przypisanym hasłem. Za politykę bezpieczeństwa dostępu do serwera i aplikacji WMS Terminal.net odpowiada administrator serwera Windows.

Dostępne są dwie wersje oprogramowania na terminal WiFi:

  • aplikacja uruchamiana terminalowo na serwerze Windows, program działa na serwerze, a sesja RDP wyświetlana jest na urządzeniu przenośnym.
  • aplikacje instalowana na urządzeniu z systemem Windows CE lub Windows Mobile

Po zalogowaniu do serwera (sesja RDP) program może być automatycznie uruchomiony lub zostanie wyświetlony pulpit zdalny serwera ma którym administrator powinien umieścić skrót uruchamiający aplikację WMS Terminal.net. Po uruchomieniu programu wyświetli się okno startowe, umożliwiające nawigację po dostępnych modułach.

Logowanie aplikacji zainstalowanej na terminalu Symbol Motorola z Windows CE lub Windows Mobile wymaga podania nazwy (lub nazwy i hasła) użytkownika zdefiniowanego w programie WMS.

symbol-motorola-mc3090-logowanie
logowanie do programu na urządzeniu symbol motorola mc3090
symbol-motorola-mc9090-logowanie
logowanie do programu na urządzeniu symbol motorola mc9090
program magazynowy Android
program magazynowy Android

Poniżej prezentujemy przykładowe menu modułu WMS na terminal z system Android.

WMS menu android

Okno dokumentu przyjęcia magazynowego

Android WMS przyjęcie wewnętrzne