Program magazynowy Studio Magazyn WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez polecenie ZAKOŃCZ – przycisk X.

awizo dostawy podgląd dokumentuawizo dostawy podgląd dokumentu pozycjeawizo dostawy podgląd dokumentu załącznikiawizo dostawy podgląd dokumentu notatki