Aplikacja Framework to standardowa Windows instalowana na stacji roboczej, można wykorzystać do tego celu instalację metodą Microsoft ClickOnce, aby program przy każdym uruchomieniu sprawdzał czy opublikowana została nowsza wersja programu. Jeżeli w miejscu instalacji znajdzie się aktualizacja oprogramowania to Framework poprosi o zgodę na zainstalowanie nowej wersji programu.

 

program framwork

 

Program do pracy wymaga:

  • Pliku uruchomieniowego SoftwareStudioFramework.exe
  • Pliku konfiguracyjnego SwSFrmk.xml
  • Plików z ikonami w folderach

Ponadto wymagane są:

  • Dostęp do WebService za pomocą którego zostanie wykonana autentykacja użytkownika i odczytana struktura MENU;
  • Dostęp do witryny platformy StudioSystem

Powyższe wynikają z konfiguracji pliku konfiguracyjnego SwSFrmk.xml, gdzie:

  • Parametr SS_witryna odpowiada za wskazanie miejsca platformy StudioSystem zawierającej transakcje do uruchomienia np. <add key=”SS_witryna” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/”/>
  • Parametr SS_WebService określający miejsce skąd mają być pobrane dane dotyczące struktury MENU np. <add key=”SS_WebService” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/App_WebService/”/>

Plik konfiguracyjny  SwSFrmk.xml

Przykładowa konfiguracja pliku SwSFrmk.xml

<?xml version=”1.0″?>
<configuration>
<appSettings>
<clear/>
<add key=”SS_witryna” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/”/>
<add key=”SS_WebService” value=”http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/App_WebService/”/>
<add key=”WebUser” value=”uzytkownik”/>
<add key=”WebPass” value=”haslo”/>
<add key=”WebDomain” value=”WORK”/>
<add key=”SS_licencja” value=”1018-1102-WMS”/>
<add key=”SS_users” value=”25″/>
<add key=”SS_maintenance” value=”2012-10″/>
<add key=”SS_Rola” value=”SuperVisor”/>
<add key=”SS_RolaSys” value=”SuperVisor”/>
</appSettings>
</configuration>

 

Struktura MENU odczytywane jest dla użytkownika z tabeli _menu wg przypisanej roli.

 

Uruchamianie aplikacji z wyborem roli

Jeżeli użytkownik ma pracować a trybie DEMO lub jako SuperVisor wówczas przed uruchomieniem aplikacji i załadowaniem właściwego menu wyświetlane jest okno z pytaniem o rolę w jakiej chce pracować użytkownik.

Okno z pytaniem pojawia się, gdy w pliku konfiguracyjnym SwSFrmk.xml znajdują się zapisy:

<add key=”SS_Rola” value=”SuperVisor”/>
<add key=”SS_RolaSys” value=”SuperVisor”/>

framework wybór roli

 

 Wybranie roli z listy dostępnych spowoduje, że program odczyta konfigurację menu dla danej roli, w dolnym pasku aplikacji zostanie wyświetlona informacja jaka rola została uruchomiona.

framework wybór roli CRM