Grupowanie

Grupowanie danych dostępnych w tabeli, jest to jedna z wielu standardowych funkcji dostępnych w programie.

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

 

PDF – grupowanie

 

W tym celu można:

Grupować za pomocą funkcji wybieranej z menu kontekstowego wyświetlanego za pomocą prawego przycisku myszki

 

Po zgrupowaniu możemy je usunąć wybierając opcje

Mając włączone pole grupowania przenosząc kolumnę do grupowania

 

W celu grupowania należy przeciągnąć kolumnę do panelu grupowania

 

 

W celu wyświetlenia zawartości grupy, należy albo dwukrotnie kliknąć myszką na wiersz grupy, albo kliknąć na symbol +.