Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. Kontrahenci – wgrywanie danych do tabeli knkon – dotyczy klientów, pracowników, partnerów, spedytorów itp. Pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania (lokalizacji).

Magazynowy system informatyczny

Generalnie stacja robocza posiadająca przeglądarkę internetową ie w wersji 7. Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych. Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Zalecamy integrację z programem w wersji działającej na ms #SQL server, ale istnieje także możliwość integracji z poprzednią wersją działającą na bazie Pervasive (motor bazy danych).

Opis lokalizacji to dowolna informacja zapisywana przez operatora. Kolektor danych Intermec ck3 dostępny jest z trzema rodzajami głowic skanujących do wyboru – w tym rewelacyjna ex25, umożliwiającą odczyty zarówno z bliska jak i daleka (15cm – 15m) kodów jedno i dwuwymiarowych. Tabela posiada także nagłówek, aby korzystający z niej pracownik nie musiał pamiętać, co, w której kolumnie zostało zanotowane. Kody kreskowe asortymentu mogą być odczytywane z kartotek towarowych systemu WF-mag Wapro lub być zapisane wyłącznie w programie magazynowym #WMS.

Rozwiązania w technologii ASP.net budowane są za pomocą szablonów, które można szybko i łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkowników. Lista pozycji skorowidza wyświetlana jest przez użycie przycisku listy rozwijanej.

WMS DLA OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH, a więc Magazynowy system informatyczny.

Magazynowy-system-informatyczny

MAGAZYNOWY SYSTEM INFORMATYCZNY, wms dla operatorów logistycznych

Zarządzanie przestrzenią magazynową

Optymalizacja i zarządzanie przestrzenią magazynową skutkuje, że realizacja zleceń przebiega sprawniej i możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy wykorzystaniu niezmienionych zasobów.

Magazyn WMS.net
WMS dla operatorów logistycznych
WMS dla operatorów logistycznych

WMS dla operatorów logistycznych

Jednostki towarowe, czyli oprogramowanie dla magazynu.

Oprogramowanie do magazynu

Magazyn w centrach logistycznych

net, który pomóc może w zarządzaniu magazynem. Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego.

Magazyn w centrach logistycznych
Magazyn w centrach logistycznych

Po wybraniu ikony wyświetlone zostaje okno drukowania. net dedykowane jest do zarządzania przestrzenią magazynową, a jedną z jego funkcjonalności jest możliwość prezentacji zajętości magazynu lub wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel. Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane.

WMS dla usługodawców logistycznych
WMS dla usługodawców logistycznych
Oprogramowanie do magazynu

WMS dla operatorów logistycznych

Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. Kontrahenci – wgrywanie danych do tabeli knkon – dotyczy klientów, pracowników, partnerów, spedytorów itp. Pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania (lokalizacji). Rozwiązania w technologii asp net budowane są za pomocą szablonów które można szybko i łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkowników. Lista pozycji skorowidza wyświetlana jest przez użycie przycisku listy rozwijanej.

WMS dla operatorów logistycznych
WMS dla operatorów logistycznych

WMS DLA OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH,
czyli Magazynowy system informatyczny.

Wskazówki jakościowe

WSKAZÓWKI JAKOŚCIOWE. Niniejsze wskazówki jakościowe opisują najczęstsze formy manipulacji i podstępów, ale Google może także reagować negatywnie na inne, niewymienione tutaj oszukańcze praktyki. Przykładowo zwodzenie użytkowników przez stosowanie nazw znanych witryn z literówkami. Zobacz wersję Więcej…

Elektroniczna wymiana danych

Elektroniczna Wymiana Danych EDI (ang. Elektronic Data Interchange) – wdrożenie to kilkustopniowy proces realizowany zarówno w przedsiębiorstwie jak i w relacjach z partnerami z otoczenia gospodarczego. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Excel import danych do bazy Więcej…

Etykiety logistyczne w standardzie GS1

Za pomocą modułu Etykiety Netto.net można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji Studio magazyn WMS.net przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników (palet) oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania) oraz Więcej…

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Program do prowadzenia magazynu Program do prowadzenia magazynu pozwala na zastosowanie kodów kreskowych w identyfikacji pozycji magazynowych. Do drukowania etykiet zalecamy Więcej…

Firesheep

FIRESHEEP – Dostępne od niedawna narzędzie Firesheep, które służy do ataków na sieci Wi-Fi. Umożliwia dokonanie wyniszczających kradzieży tożsamości nawet niezbyt zaawansowanym hakerom, Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Polityka bezpieczeństwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – Polityka bezpieczeństwa – Więcej…

Księgowe konta analityczne

KSIĘGOWE KONTA ANALITYCZNE – Aby zdefiniować analitykę dla konta syntetycznego należy otworzyć konto, przejść na zakładkę Definicja analityki i wybrać Nowy (Definicja analityki) konta analityczne w systemie księgowym Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Transakcja x_cecha Transakcja Więcej…

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia systemów informatycznych. W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy ERP najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Analiza przedwdrożeniowa Więcej…

Plik załącznika może znajdować się w dowolnym podfolderze w ramach folderu głównego dla danego dokumentu magazynowego. Jeżeli mamy rozbudowaną strukturę drzewiastą załączników może istnieć konieczność przeniesienia pliku załącznika z jednego folderu do innego. W tym celu należy zaznaczyć plik do przeniesienia, wybrać funkcję zmiany folderu (move) oraz wskazać folder docelowy w którym chcemy aby załącznik się znajdował. Po zatwierdzeniu plik zostanie skopiowany (przeniesiony) do nowego folderu.

Magazynowy system informatyczny

Zarządzanie magazynem ADR

Przydział miejsc magazynowych – w oparciu o zdefiniowane strategie. System WMS wspomaga zarządzanie magazynem ADR ponieważ może wyznaczyć optymalne miejsce dla przyjmowanego towaru. Wybierając miejsce, algorytm może uwzględnić takie aspekty jak np. klasa rotacji artykułu, odległość od miejsca zbiórki, stopień zapełnienia nośnika (palety), wymiary nośnika, klasyfikacja ADR.

Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym przedsiębiorstwa, bieżąco nie wykorzystywana a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Lokalizacja głównego zapasu (a zwłaszcza jego części zabezpieczającej) zależy od wielu czynników, takich jak: branża, charakter produktu, otoczenie rynkowe (konkurencja, klienci). Program wyposażony jest w szybkie i proste narzędzia pokazujące co się dzieje z artykułami w określonym przedziale czasu – standardowo analizowane jest ostatnie 30 dni.

Aplikacja magazynowa android

Etykiety logistyczne GS1

Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

system_1

Business Intelligence SQL

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Windows Server 2008 i SQL Server WINDOWS SERVER 2008 I SQL SERVER – Windows Server 2008 i SQL Więcej…
projektowanie

Oprogramowanie jako usługa

Przedstawiciele firm IT, analitycy, dziennikarze coraz częściej mówią i piszą o cloud computing. Trudno jest jednak zrozumieć, co oznacza, bo nie istnieje jednoznaczna jego definicja. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Hosting. Oprogramowanie jako usługa Korzystanie z Więcej…

Kody kreskowe 1D oraz 2D

Programy SoftwareStudio potrafią generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. Kod kreskowy lub kod paskowy (bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł Więcej…
projektowanie

Systemy informatyczne

SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje usługi i systemy informatyczne, konsultanci pomagają rozwiązać problemy na każdym etapie użytkowania nowoczesnych technologii. Rozpoczynając od rozpoznania potrzeb i określenia rozwiązań pozwalających zredukować nadmierne koszty finansowe i czasowe. Poprzez planowanie, Więcej…

WMS DLA OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH, magazynowy system informatyczny.

 • Generalnie stacja robocza posiadająca przeglądarkę internetową ie w wersji 7;
 • Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych;
 • Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny;
 • Zalecamy integrację z programem w wersji działającej na ms sql server, ale istnieje także możliwość integracji z poprzednią wersją działającą na bazie Pervasive (motor bazy danych);
 • Opis lokalizacji to dowolna informacja zapisywana przez operatora;
 • Kolektor danych Intermec ck3 dostępny jest z trzema rodzajami głowic skanujących do wyboru – w tym rewelacyjna ex25, umożliwiającą odczyty zarówno z bliska jak i daleka (15cm – 15m) kodów jedno i dwuwymiarowych;
 • Tabela posiada także nagłówek, aby korzystający z niej pracownik nie musiał pamiętać, co, w której kolumnie zostało zanotowane;
 • Kody kreskowe asortymentu mogą być odczytywane z kartotek towarowych systemu WF-mag Wapro lub być zapisane wyłącznie w programie magazynowym WMS;
 • Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania;
 • Kontrahenci – wgrywanie danych do tabeli knkon – dotyczy klientów, pracowników, partnerów, spedytorów itp;
 • Pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania (lokalizacji);
 • Rozwiązania w technologii asp net budowane są za pomocą szablonów które można szybko i łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkowników;
 • Lista pozycji skorowidza wyświetlana jest przez użycie przycisku listy rozwijanej;