Rejestr wyświetla zlecenia wydania ze statusem w buforze oraz zlecenia zatwierdzone oczekujące na realizację.

zwz_do_realizacji

W rejestrze jest wyświetlana ilość do realizacji – pole DO REALIZACJI. W polu wyświetlana  jest ilość zlecenia pomniejszona o ilość zapisaną w dyspozycji wydania.

Funkcje aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLAD, DYSPOZYCJA WYDANIA, INFORMACJE DODATKOWE.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisana zlecenia wydania  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie wydania.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji zlecenia wydania. Układ formularza oraz pola są takie same jak przy dopisaniu zlecenia.

Polecenie DYSPOZYCJA WYDANIA

Potwierdzenie polecenia dla wybranego (zaznaczonego zlecenia) wyświetla okno dopisania dyspozycji wydania.

dyspozycja_wydania

W górnej części okna wyświetlone są pola wymagające zapisania danych:

  • STREFA – w polu zapisywana jest strefa, dla której ma zostać wygenerowana dyspozycja. Pole wymagane.
  • PRACOWNIK – pole obsługiwane przez skorowidz pracowników. Przypisanie pracownika do dyspozycji powoduje, że dane zlecenie zostanie wyświetlone tylko dla wskazanego użytkownika.
  • PRIORYTET – lista wyboru priorytetów dla dyspozycji.

oraz pola nieedytowane:

  • KONTRAHENT – nazwa skrócona kontrahenta.
  • NUMER ZLECENIA
  • NUMER REFERENYCYJNY – numer dyspozycji wydania nadawany przez program.

W dolnej części formularza wyświetlona jest tabela z pozycjami zlecenia i dyspozycji wydania. Pozycje zlecenia są zapisywane w dyspozycji przez zaznaczenie pozycji zlecenia (kliknięcie na pozycji) i potwierdzenie polecenia DODAJ. Dopisanie pozycji jest blokowane jeśli nie została wybrana strefa wydania. W tabeli pozycji dyspozycji wydania pole ILOŚĆ jest modyfikowalne. Po zapisaniu zmian modyfikacje należy zatwierdzić przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Zapisanie pozycji w dyspozycji można cofnąć – należy zaznaczyć pozycję dyspozycji i potwierdzić polecenie COFNIJ. Dyspozycja jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ DYSPOZYCJĘ. Po prawidłowym dopisaniu dyspozycji zostaje wyświetlony komunikat. Pozycja dyspozycji nie zostanie zapisana jeśli ilość towaru w magazynie jest mniejsza niż ilość wydania.

Dyspozycja wydania to dokument WZ zapisany ze statusem w buforze. Dopisanie dyspozycje wyświetlane są w rejestrze Dyspozycje wydania do realizacji.

Dyspozycje wydania dla strefy zbierania mogą zostać dopisane w przypadku, gdy w strefie nie ma wystarczającej ilości do zrealizowania wydania. Przy dopisywaniu dyspozycji wydania jest automatycznie generowane zlecenie przesunięcia ze strefy składowania (SS) do strefy zbierania (SZ).

Pozycje w dyspozycji wydania oraz zleceniu przesunięcia są dopisywane według metody wydania (sposób wydania) zdefiniowanej dla kontrahenta.

Po zamknięciu okna generowania dyspozycji rejestr zleceń zostaje odświeżony. Pozycje zlecenia dla których została dopisana dyspozycja wyświetlane są w rejestrze Wszystkie zlecenia wydania.

Program blokuje dopisanie dyspozycji dla zleceń w buforze. W oknie generowania dyspozycji wyświetlony zostaje komunikat.

dyspozycja_wydania_1