Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów PZ (przyjęcie do strefy przyjęcia).

pz_rejestr

Aktywne polecenia w rejestrze: PODGLĄD, WYDRUKI.


Polecenie PODGLĄD

pz_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu składającego się z dwóch zakładek: DOKUMENT i POZYCJE. W zakładce DOKUMENT wyświetlane główne informacje o dokumencie; zakładka POZYCJE wyświetla zestawienie pozycji dokumentu.