Rejestr wyświetla zestawienie zleceń przesunięcia do realizacji.

zzl_do_realizacji

Zlecenia przesunięcia realizowane są przez terminal.

Funkcje w rejestrze: DOPISZ, PODGLĄD.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przesunięcia  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie przesunięcia.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu.