Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.

1. Dokument typu MIX tworzy się za pomocą przycisku „Nowy dokument MIX”.
Ścieżka: zakładka Magazyn -> przycisk Przesunięcia -> grupa „Dokumenty Mix” -> przycisk Nowy dokument MIX

dokumenty magazynowe MIX 1

2. W oknie dla nowego dokumentu Mix należy wprowadzić podstawowe informacje:
– asortyment, który chcemy umieścić na palecie MIX
– lokalizację, z której pobieramy przenoszony asortyment
– ilość do przeniesienia na paletę MIX
Uwagi do pozycji są nieobowiązkowe.

dokumenty magazynowe MIX 2

3. Kliknięcie przycisku „Dodaj” dodaje wiersz do podręcznej tabeli z dodanymi pozycjami. W tym miejscu istnieje możliwość dodania wielu asortymentów przyporządkowanych do jednego dokumentu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 3

4. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie uruchomione okno, do którego należy wprowadzić wartości docelowe:
– docelową lokalizację
– rodzaj palety
– numer palety.
Numer wewnętrzny, magazynier oraz uwagi są nieobowiązkowe.

dokumenty magazynowe MIX 4

5. Po kliknięciu „Zapisz” wprowadzony asortyment będzie dostępny w nowej lokalizacji na wspólnej palecie (w rozważanym przypadku będzie to lokalizacja A.00.1 oraz paleta o numerze 1800419).

6. Aby obejrzeć utworzone dokumenty MIX należy kliknąć na przycisk „Tworzenie palet MIX”.
dokumenty magazynowe MIX 6
Uruchomione okno przedstawia rejestr utworzonych dokumentów typu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 61

7. Zaznaczenie wiersza z wybranym dokumentem oraz kliknięcie przycisku „Podgląd” wyświetli okno przedstawiające szczegóły dokumentu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 7

dokumenty magazynowe MIX 71