Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym DOKUMENTY MAGAZYNOWE.

dokumenty magazynowe

 

Zlecenia przyjęcia

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów awiza dostaw.

ZPZ awizacja dostaw

 

Zlecenia wydań

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów zleceń (zamówień) wydań.

ZWZ zamówienia

 

Numery partii produkcyjnej

Wyświetlone zostaną pozycję z wybranym numerem partii produkcyjnej.

numery partii produkcyjnej

 

 

Dokumenty magazynowe

Wyświetla się dodatkowe szczegółowe submenu z listą do wyboru:

 • dokumenty magazynowe wg rodzaju – symbolu
  • wszystkie dokumenty magazynowe wyświetla listę pozycji z dowolnego dokumentu zarejestrowanego w programie
  • przyjęcia PZ – lista pozycji dokumentów przyjęć PZ
  • przyjęcia PW – lista pozycji dokumentów przyjęć wewnętrznych PW
  • wydania WZ – lista pozycji dokumentów wydań zewnętrznychWz
  • wydania RW – lista pozycji dokumentów wydań wewnętrznych RW
  • pozycje dokumentów zmiany lokalizacji ZL
  • pozycje dokumentów nadwyżki inwentaryzacyjne
  • pozycje dokumentów niedobory inwentaryzacyjne
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg oddziału
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg kontrahentów
 • dokumenty magazynowe pogrupowane wg magazynów

 

dokumenty wg oddziałów

 

dokumenty wg kontrahentów

dokumenty wg magazynów

 

zestawienie dokumentów magazynowych

zestawienie dokumentów magazynowych