Program Magazynowy

Program Magazynowy

Studio Magazyn WMS.net to nowoczesny program magazynowy przeznaczony dla firm logistycznych, handlowych i produkcyjnych, które wymagają szybkiej i precyzyjnej obsługi zdarzeń w magazynach, a w szczególności w magazynach wysokiego składowania.

Systemy ERP skupiają się na ewidencji ilościowej wartościowej magazynowanych towarów w ujęciu księgowym. Z tego punktu widzenia program magazynowy ma zadanie rozliczyć księgowo ilość i wartość zmagazynowanych dóbr. System ERP zwykle słabo wspiera rzeczywiste działania logistyczne jakie mają miejsce w magazynach, a najczęściej w ogóle nie rozwiązuje problematyki miejsc składowania, numerów partii czy terminów (dat ważności).
Program magazynowy WMS.net wspiera obszary logistyki magazynowej i uzupełnia jej potrzeby, a zintegrowany z systemem ERP usprawnia działanie firmy. Od 2008 roku program magazynowy WMS.net został zintegrowany z najważniejszymi używanymi na polskim rynku systemami ERP (zarówno w wersji OnLine jak i OffLine), a w szczególności z systemem SAP.
Zastosowanie automatycznej identyfikacji towarów, jednostek logistycznych i miejsc składowania oraz pracowników za pomocą kodów kreskowych, tagów RFID czy beacon’ów ułatwia pracę magazynierom i ogranicza do minimum powstawanie pomyłek przy przyjęciach i wydaniach w programie magazynowym.

program magazynowy przyjęcie do magazynu wysokiego składowania

Program magazynowy

Program magazynowy WMS.net znajduje zastosowanie w firmach logistycznych świadczących usługi magazynowe, firmach produkcyjnych oraz handlowych.

Oprogramowanie Magazyn WMS.net jest to system klasy WMS (Warehouse Management System), będące kompleksowym rozwiązaniem informatycznym (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Kody kreskowe

Kod kreskowy 1D lub 2D (kod paskowy -bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu.

W magazynach wysokiego składowania oznaczanie za pomocą kodów kreskowych znalazło zastosowanie w identyfikacji miejsc składowania (adresy, lokacje magazynowe), jednostek logistycznych (palet), pojedynczych opakowań zbiorczych, dokumentów magazynowych. Użycie przenośnych skanerów działających po sieci WiFi z systemem operacyjnym Android (terminale radiowe) pozwala na szybką identyfikacje określonych obiektów i rejestrację zdarzeń przyjęcia, wydania, pakowania itp.

Terminale magazynowe

Magazynowy terminal radiowy (kolektor danych) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Android, dawniej Windows CE lub Windows Mobile.

Terminal może służyć do wspomagania wielu różnorodnych procesów zależności od potrzeb, dzięki temu, że wyposażony jest w system Android i można na nim instalować oprogramowanie do obsługi OnLine bazy danych systemu magazynowego WMS.net. Zintegrowany czytnik odczytuje kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych, jednostek logistycznych. Program w sposób znaczący przyspiesza procesy przyjmowania i wydawania towaru z magazynu oraz inwentaryzację.

Program magazynowy on-line

Transakcje w programie to elementy składowe każdego systemu opartego o platformę, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Platforma StudioSystem udostępnia szereg standardowych transakcji za pomocą, których można przeglądać, edytować i dopisywać dane do bazy, wyświetlać zestawienia i raporty. Każda z dostępnych w platformie ról posiada dodatkowo wiele transakcji dedykowanych do realizacji konkretnych zdań.

O programie magazynowym WMS.net

Program magazynowy przeznaczony do szczegółowej ewidencji ma zastosowanie w firmach logistycznych, gdzie najważniejszą informacją jest gdzie i ile znajduje się towaru w raz z informacją o numerach partii, datach produkcji, terminach przydatności.

Szybkość obsługi i dokładność ewidencji na poziomie 100% to oczekiwania od sprawnego systemu magazynowego WMS. Zastosowanie w ewidencji kodów kreskowych do identyfikacji miejsc składowania, jednostek logistycznych i towarów pozwala spełnić takie oczekiwania od oprogramowania magazynowego.

Dokumentacja

Cechą, która wyróżnia system WMS.net spośród innych programów magazynowych jest fakt, że program WMS.net jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów.

Cechy zawdzięcza platformie StudioSystem stworzonej na bazie Microsoft IIS, SQL Server, standardowi HTML5, JQuery oraz CSS3. Elementami systemu magazynowego są platforma www oraz moduł na terminale radiowe (tzw. kolektory danych) z systemem Windows CE, Windows Mobile oraz Android.

Technologie informatyczne

Z punktu widzenia przedsiębiorstw jedną z najbardziej atrakcyjnych obietnic ery Internetu jest możliwość zapewniania pracownikom oraz klientom dostępu do informacji i narzędzi niezbędnych do ich wykorzystywania w dowolnym czasie i miejscu.

Większość współczesnych ludzi biznesu używa komputerów osobistych oraz telefonów komórkowych, które zapewniają im dostęp do danych, aplikacji i zasobów znacznie wykraczający poza granice ich lokalnego urządzenia. Oferowane rozwiązania do obsługi magazynów wysokiego składowania – system WMS – wykorzystują technologie Internetowe pozwalają na korzystanie z systemu działającemu w chmurze prywatnej.

StudioSystem

Platforma StudioSystem stanowi fundament rozwiązania na którym przygotowano system magazynowy WMS.

Program Magazyn WMS.net korzysta więc z całości funkcjonalności standardowych dostępnych na platformie firmy SoftwareStudio. Platforma StudioSystem to uniwersalne i elastyczne rozwiązanie oparte o technologie Microsoft IIS, SQL Server. Podstawowy interfejs użytkownika stanowi przeglądarka Internetowa, do tego w magazynie znajduje zastosowanie aplikacja instalowana na terminalach radiowych (kolektory danych) z systemem Android, wcześniej Windows CE lub Windows Mobile.

DEMO program magazynowy