Oprogramowanie do zarządzania sprzętem, maszynami czy ubraniami ma możliwość za pomocą internetowego modułu na wyświetlanie klientom informacji jakie pozycje znajdują się na stanie NARZĘDZIOWNI. Oprogramowanie odczytuje OnLine informacje z bazy danych i udostępnia wyłącznie pozycje których stan dostępny jest większy od zera.

Moduł Wypożyczalni WWW ma dwojakie zastosowanie, po pierwsze może służyć jako źródło informacji wewnątrz firmy np. dla kierowników budów w terenie jaki sprzęt dostępny jest w centralnym magazynie lub podmagazynach (NARZĘDZIOWNIA). Drugie zastosowanie jako element wypożyczalni dla dowolnych osób, informacja udostępniana jest bez logowania, tak więc moduł można umieścić wewnątrz własnej strony www z informacją co mamy na stanie, tak aby użytkownik wiedział, co może wypożyczyć.

wypożyczalnia

wypożyczalnia

wypożyczalnia

wypożyczalnia

wypożyczalnia

wypożyczalnia