27 czerwca, 2012

Poznaj 27 czerwca, 2012 firmy SoftwareStudio

Kartoteka kontrahentów to podstawa. Każde zdarzenie, takie jak przyjęcie towaru, wydanie towaru czy ewidencja maszyn i urządzeń, musi być przypisane do konkretnego kontrahenta. Dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia w każdym przypadku.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kontrahentem może być dostawca, który dostarcza nam surowce i materiały potrzebne do produkcji. To również producent, który tworzy nasze produkty lub odbiorca, czyli pracownik, który korzysta z tych produktów.

Bez precyzyjnej kartoteki kontrahentów nie byłoby możliwe śledzenie naszego obrót magazynowy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określać, z kim związane jest każde zdarzenie w naszym systemie magazynowym. To gwarantuje przejrzystość i kontrolę nad naszymi operacjami magazynowymi.

Więcej informacji na temat 27 czerwca, 2012

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

W systemie magazynowym, skuteczną organizację wymaga dokładnej kartoteki kontrahentów. To ona pozwala nam śledzić, kto jest dostawcą, producentem, a także odbiorcą naszych produktów.

DEMO 27 czerwca, 2012

Sprawdź program w wersji DEMO. Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego
DEMO