Inwentaryzacja za pomocą programu magazynowego polega na określeniu różnic.

Między zapisami wynikającymi z dokumentów magazynowych, a stanem faktycznym stwierdzonym przez komisje inwentaryzacyjną.

Przeprowadzając inwentaryzację komisja dokonuje spisu z natury artykułów znajdujących się w ewidencji magazynowej. Spisane z natury pozycje rejestruje się w programie magazynowym. Po wprowadzaniu do programu wszystkich pozycji z arkuszy inwentaryzacyjnych program wylicza różnice. W przypadku, gdy stwierdzona fizycznie ilość jest inna niż wynika to z zapisów w systemie magazynowym WMS obliczone ilości różnic mogą być:

  • ujemne – powstaje wówczas niedobór inwentaryzacyjny;
  • dodatnie – powstaje wówczas nadwyżka inwentaryzacyjna.

W celu skompensowania różnic jakie wynikają z inwentury, a zapisami w programie utworzyć należy dokumentu korygujące stany magazynowe. Program magazynowy tworzy takie dokumenty automatycznie w momencie zamykania arkusza inwentury, są to odpowiednio dokumenty:

  • RI – rozchody niedoborów;
  • PI – przyjęcia nadwyżek.

Niedobory

Menu INWENTURA udostępnia transakcję pokazującą dokumenty niedoborów.

Istotną różnicą tych dokumentów jest fakt, że są zapisywane natychmiast ze statusem ZATWIERDZONY, brak jest etapu pośredniego (dokument w buforze), wynika to z konieczności zgodności zapisów w arkuszu inwentaryzacyjnym, a utworzonym automatycznie dokumencie różnic inwentaryzacyjnych. W ten sposób program gwarantuje zgodność zapisów wynikających z korekt stanów po inwenturze.

Dokument niedoborów na inwenturze

Utworzone dokumenty wyświetlane są z poziomu rejestrów dokumentów PI oraz RI, oraz mogą być wydrukowane w taki sam sposób jak zwykłe dokumenty obrotu magazynowego.

Użytkownik ma ponadto możliwość wydrukowania zestawienia pozycji niedoborów oraz zapisu w formacie PDF, XLS czy DOC.

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Magazynowe systemy informatyczne
Magazynowe systemy informatyczne

System WMS służy koordynowaniu prac magazynowych. Magazynowy system informatyczny jest to wysoce wyspecjalizowany system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach. System magazynowy …

Program magazyn
Program magazyn

Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum Oprogramowania.…

Magazynowy system informatyczny
Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny służy koordynowaniu prac magazynowych. Wysoce wyspecjalizowane system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach to magazynowy system informatyczny…

Program magazynowo produkcyjny
Program magazynowo produkcyjny

Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego. Przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów…

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego
Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego

Zastosowanie terminala radiowego w magazynie wysokiego składowania. Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty (skanowanie numeru nośnika z ka…