Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem kompletów w magazynie polega na szybkim tworzeniu – generowaniu dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia wyrobów gotowych. Kompletacja wyboru składa się więc z kilku kroków polegających na utworzeniu nowego artykułu spakowanego z dwóch lub większej ilości składników.

Definicja schematu kompletacyjnego

Po wywołaniu dla wybranego wyrobu (indeksu) transakcji pozwalającej na definiowanie schematu wyświetlone zostaje okno podzielone na dwie części. Górne okno składa się z zakładek: Artykuł – informacja o produkcje dla którego tworzony zostaje schemat kompletacyjny, Składnik – dodawanie pozycji magazynowych do schematu, Opakowanie – dodawanie opakowań do schematu, Czynności – dodawanie pozycji usług wykonywanych przy kompletacji.

Składniki

Składniki receptury to pozycje magazynowe definiujące jakie surowce lub półprodukty mają być pobierane na jednostkę wyrobu gotowego oraz w jakiej ilości.

Opakowania

Drugą grupą składników schematu kompletacji są opakowania, czyli rodzaj oraz ilość opakowań zużywanych na jednostkę wyrobu gotowego.

Czynności

Ostatnia grupa składników schematu kompletacji to usługi (czynności) niezbędne do wykonania określonego produktu. Rejestrowanie czynności pozwala określać koszty jednostkowe na utworzenie pakietu.

Wykorzystanie schematu kompletacji

Zbudowanie schematu kompletacji to tylko zaprojektowanie tego co i jak ma być wykonywane, jednak aby proces mógł być realizowany należy odpowiednio wykorzystać metodę automatycznego generowania dokumentów lub tworzenie dokumentów kompletacji. Funkcja automatycznego rozchodowania surowców może być realizowana przy zatwierdzaniu (zamykaniu) gotowej spakowanej palety z wyrobami.