Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem kompletów w magazynie polega na szybkim tworzeniu – generowaniu dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia wyrobów gotowych. Kompletacja wyboru składa się więc z kilku kroków polegających na utworzeniu nowego artykułu spakowanego z dwóch lub większej ilości składników.

Definicja schematu kompletacyjnego

Po wywołaniu dla wybranego wyrobu (indeksu) transakcji pozwalającej na definiowanie schematu wyświetlone zostaje okno podzielone na dwie części. Górne okno składa się z zakładek: Artykuł – informacja o produkcje dla którego tworzony zostaje schemat kompletacyjny, Składnik – dodawanie pozycji magazynowych do schematu, Opakowanie – dodawanie opakowań do schematu, Czynności – dodawanie pozycji usług wykonywanych przy kompletacji.

Składniki

Składniki receptury to pozycje magazynowe definiujące jakie surowce lub półprodukty mają być pobierane na jednostkę wyrobu gotowego oraz w jakiej ilości.

Opakowania

Drugą grupą składników schematu kompletacji są opakowania, czyli rodzaj oraz ilość opakowań zużywanych na jednostkę wyrobu gotowego.

Czynności

Ostatnia grupa składników schematu kompletacji to usługi (czynności) niezbędne do wykonania określonego produktu. Rejestrowanie czynności pozwala określać koszty jednostkowe na utworzenie pakietu.

Wykorzystanie schematu kompletacji

Zbudowanie schematu kompletacji to tylko zaprojektowanie tego co i jak ma być wykonywane, jednak aby proces mógł być realizowany należy odpowiednio wykorzystać metodę automatycznego generowania dokumentów lub tworzenie dokumentów kompletacji. Funkcja automatycznego rozchodowania surowców może być realizowana przy zatwierdzaniu (zamykaniu) gotowej spakowanej palety z wyrobami.

system-wms.net-WMS-logistyka

SYSTEM WMS.net

WMS logistyka. Optymalizację wykorzystania powierzchni wspiera WMS logistyka, czyli informatyczne systemy zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System). W celu ułatwienia pracy magazynu na jego powierzchni wyznacza się dowolnie zdefiniowane obszary logiczne. Obszary te odzwierciedlają charakter operacji magazynowych, które mają miejsce w danym fizycznym fragmencie magazynu.
SYSTEM WMS.net

internetowy-moduł-magazynowy--System-do-obsługi-magazynów

Internetowy moduł magazynowy

System do obsługi magazynów. Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.) Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.
Internetowy moduł magazynowy

program-magazynowy-centra-logistyczne-System-zarządzania-magazynem-WMS

Program magazynowy centra logistyczne

System zarządzania magazynem WMS. Ewidencja w magazynie prowadzona jest za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego PZ, Wydania zewnętrznego WZ, Zmiany lokalizacji ZL, Rozchodu wewnętrznego RW, Przychodu wewnętrznego PW. Dokumenty ZL dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji oraz program magazynowy. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów MWS (magazyn wysokiego składowania) jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Każdy zarejestrowany ruch towaru w magazynie przez magazyniera tworzy historię zdarzeń. Szczegółowe zapisy gwarantują możliwość precyzyjnego śledzenie towaru na każdym etapie przyjmowania, przechowywania i wydania.
Program magazynowy centra logistyczne

zarządzanie-magazynem-System-do-obsługi-magazynów

Zarządzanie magazynem

System do obsługi magazynów. System do zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) zwiększa wydajność magazynu, redukuje koszty poprzez pełne wsparcie procesów logistycznych i eliminację błędów podczas kompletacji. Optymalizacja procesów magazynowych jest o tyle trudna, że większość prac w magazynie wykonywana jest w ruchu – z dala od komputerów stacjonarnych. Pracownicy nie otrzymują na bieżąco istotnych informacji i sami nie są w stanie na bieżąco raportować zakresu wykonanych przez siebie prac. W rezultacie powstają błędy, które rzutują bezpośrednio na jakość obsługi klienta. Rozwiązaniem większości problemów magazynowych jest Zintegrowany System Zarządzania Magazynem – Program Magazyn.
Zarządzanie magazynem

cross-dock-WMS-system-zarządzania-magazynem

Cross-dock

WMS system zarządzania magazynem. Cross-dock lub x-dock jet to platforma (magazyn przeładunkowy) lub proces, polega na przyjęciu towaru i natychmiastowym wydaniu bez procesu składowania, niezależnie od tego, czy dochodzi do dekompletacji przyjętych paletowych jednostek ładunkowych i następującego z nich pickingu.
Cross-dock

magazyn-tkanin-Oprogramowanie-magazynowe

Magazyn tkanin

Oprogramowanie magazynowe. Dla magazynu tkanin będą to np. informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw. Niezmiennie ważnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej, na płaszczyźnie poziomej – uwzględniając odległość od strefy kompletacji jak i pionowej – poziom składowania.
Magazyn tkanin

oprogramowanie-do-obsługi-magazynu-Magazynowy-system-informatyczny

Oprogramowanie do obsługi magazynu

Magazynowy system informatyczny. Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS.net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery. Aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server). Aplikacja do obsługi magazynu dla kontrahentów firm logistycznych znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.).
Oprogramowanie do obsługi magazynu