Usługi

Pozycja menu KARTOTEKI / USŁUGI wyświetla kartoteki usług zdefiniowane w programie.

Rozwiązywanie typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Oferuje serwerom internetowym nowy sposób udostępniania funkcji dowolnym klientom o nazwie .Net Web Services.

(więcej…)
magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy

Stan magazynowy na dzień

Skorzystaj z stan magazynowy na dzień, naprawdę warto! Aplikacja WMS.net może być używana jednocześnie przez tysiące pracowników, ponieważ dostępna jest online. Wyświetla rejestr wszystkich kartotek towarowych ze stanami na dzień zadeklarowany przez użytkownika systemu. Po uruchomieniu menu należy korzystając z przycisku rozwijanej podać dzień na który mają być wygenerowane stany […]