System Windows Azure umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji oraz zarządzanie nimi w globalnej sieci zarządzanych przez firmę Microsoft centrów danych. Aplikacje można tworzyć przy użyciu dowolnego systemu operacyjnego, języka lub narzędzia.

Windows Azure to elastyczna platforma pozwala bez trudu skalować tworzone rozwiązania w celu dopasowania ich do wymagań firmy. Model opłat za rzeczywiste użycie pozwala uniknąć płacenia za niewykorzystywane usługi. Dzięki platformie Windows Azure programiści mogą szybciej tworzyć i uruchamiać aplikacje, wykorzystując w większym stopniu posiadane umiejętności do tworzenia oprogramowania z użyciem technologii .NET, PHP lub Java.

Wydajna i praktyczna platforma Windows Azure

Aby korzystać z szerokich możliwości przetwarzania w chmurze, programiści nie muszą uczyć się obsługi nowych narzędzi ani nowej platformy. Dzięki systemowi Windows Azure istniejące aplikacje można łatwo przenieść do chmury, a programiści mogą tworzyć nowe aplikacje i usługi sieci Web, korzystając ze znanej i sprawdzonej technologii.

Elastyczność Windows Azure
Żaden problem, Platforma Windows Azure oferuje szereg narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji, funkcje automatycznego zarządzania usługami oraz dostęp do globalnej sieci centrów danych. Dzięki temu pozwala szybciej reagować na potrzeby klientów, skupić się na czynnikach decydujących o konkurencyjności firmy i wkraczać na nowe rynki.

Wolność wyboru
Windows Azure pozwala wybrać miejsce i sposób wdrażania i przechowywania danych, a także zarządzania nimi. Niech zdecydują o tym pracownicy działu IT — Ty zajmij się prowadzeniem działalności i potrzebami klientów.

Programowanie dla Windows Azure
Programiści znają kilka języków programowania. Po co kazać im uczyć się kolejnego? W Windows Azure mogą tworzyć aplikacje i usługi oraz zarządzać nimi, korzystając ze znanych języków, takich jak .NET, Java, PHP i Ruby.

Niezawodne rozwiązanie Windows Azure
System przetwarzania w chmurze oferowany przez firmę Microsoft ceni niezawodność. Ma nieograniczoną moc — z czasem dostępności na poziomie 99,9% gwarantując całodobową pomoc techniczną przez siedem dni w tygodniu.

Witryny sieci Web
Bezpłatne rozpoczęcie używania i skalowanie Korzystanie można rozpocząć bezpłatnie, a wraz ze wzrostem natężenia ruchu można skalować swoje rozwiązanie. Do tworzenie aplikacji można używać języków ASP.NET, PHP i Node.js, a do szybkiego ich wdrażania — technologii FTP, Git i TFS.

Maszyny wirtualne
Infrastruktura spełniająca wymagania użytkownika W ciągu kilku minut można wdrożyć i uruchomić maszyny wirtualne z systemem Windows Server lub Linux. Migrację aplikacji i infrastruktury można przeprowadzić bez zmieniania istniejącego kodu.

Usługi w chmurze
Platforma chmury klasy korporacyjnej Tworzenie wysoko dostępnych, skalowalnych aplikacji i usług przy użyciu rozbudowanego środowiska PaaS. Obsługiwane są wielowarstwowe scenariusze, zautomatyzowane wdrożenia i elastyczne skalowanie.

Duże ilości danych
Możliwość podejmowania określonych działań analizy na podstawie posiadanych danych W pełni zgodna, gotowa do użycia w przedsiębiorstwie usługa Hadoop. Ta oferta PaaS umożliwia łatwe zarządzanie oraz integrację z usługami Active Directory i System Center.