Uprawnienia per Użytkownik

Program StudioSystem oferuje rozbudowaną i konfigurowalną strukturę nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu StudioSystem dla poszczególnych modułów (ról) zdefiniowanych i zainstalowanych.

Wzorcowe uprawnienia

Dla każdego modułu systemu można zdefiniować szereg standardowych wzorowych uprawnień, które są kopiowane automatycznie dla użytkownika podczas nadawania mu uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji. Lista tych parametrów definiowana jest dla skorowidza oznaczonego PRX = USERS, domyślnie skorowidz ten dostępny jest w sekcji SYSTEMOWE modułu administratora.

Po wybraniu tej pozycji wyświetlane jest okno pozwalające na konfigurację domyślnych uprawnień dla użytkowników.

Skorowidz wyświetla dane pogrupowane wg kolumny PROGRAM, aby łatwiej było ustawiać domyślne parametr dla poszczególnych modułów (programów).

 

Indywidualne uprawnienia użytkownika

Z poziomu rejestru użytkowników dostępna jest funkcja pozwalająca dla wskazanego użytkownika programu przypisać uprawnienie do uruchamia określonej transakcji. Domyślnie każda transakacja udostępniona w menu jest dla użytkownika danej roli (modułu) dostępna.

Po wybraniu użytkownika w tabeli należy z menu UPRAWNIENIA wybrać moduł dla którego chcemy zmienić prawa dostępu – zwykle wyłączyć dostęp do określonej transakcji.

Lista modułów jest ustawiana programowo na podstawie zdefiniowanych w systemie ról – zapis w tabeli _role

Wskazanie pozycji menu UPRAWNIENIA spowoduje wyświetlenie okna z listą parametrów domyślnych plus ewentualnie parametrami indywidualnie dodanymi dla tego użytkownika.

Zmiana uprawnień

W celu wprowadzenia zmiany uprawnień użytkownika dostępu do określonej transakcji należy zmienić dla danej pozycji zawartość kolumny DOSTĘP, oznaczenie na TAK w kolorze zielonym skutkuje prawem użytkownika do uruchomienia danej transakcji, oznaczenie na NIE spowoduje wyświetlenie pozycji w kolorze czerwonym  i brak dostępu (możliwość uruchomienia) danej transakcji.

Przykładowo na liście parametrów zmieniamy ustawienie dla transakcji dpmag_grid wówczas zmienia się kolor na czerwony co oznacza brak dostępu dla wybranego użytkownika.

Aby przywrócić dostęp do tej transakcji należy zmienić wartość w kolumnie DOSTĘP.

 

Dodawanie niestandardowych uprawnień

W trakcie wdrażanie indywidualnych rozwiązań można wprowadzać niestandardowe własne kody uprawnień do uruchamiania specyficznych funkcji lub transakcji. W tym celu tabela uprawnień dla użytkownika posiada wiersz dopisywania innych parametrów.

 

Opis techniczny

Skorowidz domyślnych ustawień użytkownika zapisywany jest w tabeli x_skorowidze oznaczone PRX=USERS

Ustawienia użytkownika zapisywane są w tabeli _user_cfg