Zestaw transakcji pozwalających na przeglądanie i analizowanie danych.

MENU_WIZUALIZACJA.ASPX

Wyświetla sub menu związane z wizualizacją stref składowania. Sub menu tworzone jest dynamicznie i uzależnione jest od ilości stref składowania dopisanych w systemie.

MENU_RAPORTY.ASPX

Wyświetla sub menu umożliwiające konfigurację raportów, a także wykonanie raportów zdefiniowanych dla zalogowanego użytkownika systemu.

MENU_ZESTAWIENIA.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich zestawień zdefiniowanych przez administratora systemu, z podziałem na sekcje.

MENU_ULUBIONE.ASPX

Wyświetla menu zdefiniowane przez zalogowanego użytkownika systemu. Z poziomu tej transakcji możliwe jest także dostosowanie menu ULUBIONE.