Zestaw transakcji pozwalających na przeglądanie, edytowanie danych typu dokumenty magazynowe.

MENU_DPMAG_ASPX?TYPDOK=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiz dostawy (ZPZ), przyjęć zewnętrznych towaru na podstawie awiza dostawy(PZ), przyjęć zewnętrznych bezpośrednich towaru (PZB) oraz przychodów wewnętrznych (PW).

DOK_ZPZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu awiza dostawy (ZPZ).

DOK_ZPZ_GRID_OCZEKUJACE.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów awiz dostawy (ZPZ) oczekujących na realizację.

DOK_ZPZ_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów awiz dostawy (ZPZ) zarówno tych zrealizowanych jak i oczekujących na realizację.

DOK_PZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) na podstawie awiza dostawy.

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_PZB_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZB&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZB&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_PW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia wewnętrznego towaru (PW).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia wewnętrznego towaru (PW) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia wewnętrznego towaru (PW) zatwierdzonych (ACH=1).

 

DOK_DPZLE_ZAPISZ.ASPX?TYPDOK=ZPZ

Wyświetla okno umożliwiające zatwierdzeniu wielu awiz dostawy zapisanych do bufora. WAŻNE: aby awizo dostawy pojawiło się na liście zleceń do zatwierdzenia w dokumencie pole DOSTAWCA musi być uzupełnione.

MENU_DPMAG.ASPX?TYPDOK=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami zleceń wydania (ZWZ), wydań zewnętrznych towaru na podstawie zlecenia wydania (WZ), wydań zewnętrznych bezpośrednich towaru (WZB) oraz rozchodów wewnętrznych (RW).

DOK_ZWZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu zlecenia wydania (ZWZ).

DOK_ZWZ_GRID_OCZEKUJACE.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zleceń wydania (ZWZ) oczekujących na realizację.

DOK_ZWZ_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zleceń wydania (ZWZ) zarówno tych zrealizowanych jak i oczekujących na realizację.

DOK_WZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu wydania zewnętrznego towaru (WZ) na podstawie zlecenia wydania.

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego towaru (WZ) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego towaru (WZ) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_WZB_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZB&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZB&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_RW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu rozchodu wewnętrznego towaru (RW).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów rozchodu wewnętrznego towaru (RW) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów rozchodu wewnętrznego towaru (RW) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_DPZLE_ZAPISZ.ASPX?TYPDOK=ZWZ

Wyświetla okno umożliwiające zatwierdzenie wielu zleceń wydania zapisanych do bufora. WAŻNE: aby zlecenie wydania pojawiło się na liście zleceń do zatwierdzenia, w dokumencie ZWZ pole ODBIORCA musi być uzupełnione.

MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla sub menu z listą opcja związanych z dokumentami zmiany lokalizacji (ZL).

DOK_ZL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu zmiany lokalizacji (ZL).

DOK_ZL_GRID.ASPX?TYPDOK=ZL&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów zmiany lokalizacji (ZL) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_ZL_GRID.ASPX?TYPDOK=ZL&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów zmiany lokalizacji (ZL) zatwierdzonych (ACH=0).

MENU KOMPLETACJA.ASPX

Wyświetla sub menu z lista opcji związanych z obsługa kompletacji.

DOK_ZKPL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego zlecenia kompletacji (ZKPL).

DOK_ZKPL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych zleceń kompletacji (ZKPL).

KPASO.GRID_ASPX

Wyświetla zestawienie kartotek towarowych posiadających zdefiniowane schematy kompletacji.

ZES_KOMPL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie zdefiniowanych schematów kompletacji według domyślnych ustawień.

MENU_PALETY.ASPX

Transakcja wyświetla sub menu z listą opcji związanych z obrotem paletami.

DOK_PAL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego obrotu paletowego nie związanego z konkretnym dokumentem magazynowym.

DOK_PAL-GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu paletami zarówno tych powiązanych z dokumentami magazynowymi jak i bez powiązania.

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami skojarzonych z dokumentami przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ).

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami skojarzonych z dokumentami wydania zewnętrznego towaru (WZ).

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami nieskojarzonych z dokumentami magazynowymi.

MENU_USLUGI.ASPX

Wyświetla sub menu z lista opcji związanych z obrotem usługami.

DOK_USL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami.

DOK_USL_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami skojarzonymi z dokumentami przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ).

DOK_USL_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami skojarzonymi z dokumentami wydania zewnętrznego towaru (WZ).

MENU_INWENTURA.ASPX

Wyświetla sub menu związane z rejestracją i przeglądaniem dokumentów spisu z natury, a także z przeglądaniem wygenerowanych automatycznie (po zamknięciu dokumentu inwentaryzacji) dokumentów nadwyżek oraz niedoborów inwentaryzacyjnych.

DOK_INW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu inwentaryzacji.

DOK_INW_MENU.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów spisu z natury, zarówno tych zatwierdzonych jak i zapisanych do bufora.

DOK_DPMAG.ASPX?TYPDOK=PI

Wyświetla zestawienie wszystkich automatycznie wygenerowanych dokumentów nadwyżek inwentaryzacyjnych (przychodów inwentaryzacyjnych – PI) według domyślnych ustawień.

DOK_DPMAG.ASPX?TYPDOK=RI

Wyświetla zestawienie wszystkich automatycznie wygenerowanych dokumentów niedoborów inwentaryzacyjnych (rozchodów inwentaryzacyjnych – RI) według domyślnych ustawień.