StudioSystem udostępnia transakcję x_tab.aspx za pomocą której można wyświetlać inne transakcje na zasadzie zakładek. Każda ze zdefiniowanych zakładek uruchamia oddzielną transakcję jako oddzielna zakładka. jeżeli transakcja x_tab.aspx zostanie otwarta jako okno DialogBox wówczas nad zakładkami pojawia się pasek z przyciskiem ZAMKNIJ pozwalające na zamykanie wyskakującego okienka.

ZASTOSOWANIE

Transakcja może mieć szerokie zastosowanie do wyświetlania okien z informacjami o podobnej charakterystyce np. jako okna podglądu dla dokumentów, kartotek czy zestawień.

x_tab-konfiguracja

 

x_tab-wywolaj-z-grida

KONFIGURACJA ZAKŁADEK

Listę zakładek definiuje się z poziomu modułu Administrator / Konfiguracja. W sekcji informacje znajduje się pozycja menu

x_tab-konfiguracjax_tab-dodaj-zakladke x_tab-wywolaj

 

przykładowo chcemy mieć wyświetlaną transakcję składającą się z 3 zakładek na potrzeby informacji dla kartoteki towarowej. Tworzymy więc 3 zapisy i grupujemy je pod wspólną nazwą grupy np. KNASO

Grupa Kolejność Nazwa Tekst Transakcja do uruchomienia
KNASO 10 TAB1 Dane podstawowe role_sys/x_cecha.aspx
KNASO 20 ZALACZNIK Załączniki role_sys/x_zalacznik.aspx
KNASO 30 UWAGI Notatki role_sys/x_uwagi.aspx

 

Kolejność oznacza w jakiej kolejności zakładki będą wyświetlane od lewej strony, nazwa to unikalny identyfikator zakładki w ramach grupy. Tekst to informacja wyświetlana jako tytuł zakładki dla użytkownika. Transakcja do uruchomienia to wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w danej zakładce.

 

Zakładki jako podgląd kartoteki kontrahenta

Grupa Kolejność Tekst Transakcja do uruchomienia Parametry transakcji
KNKON 50 Dokumenty magazynowe role_sys/x_grid.aspx refno=MEX_DPMAG_ZEST&nridodn=
KNKON 60 Dokumenty zleceń role_sys/x_grid.aspx refno=MEX_DPZLE_ZEST&nridodn=

Jeżeli tak ustawione zakładki uruchomimy dla kontrahenta

role_sys/x_tab.aspx grupa=KNKON&refno=

tabs-kartoteka-kontrahenta

 

URUCHAMIANIE

Transakcję x_tab.aspx można uruchamiać zarówno jako pełne okno niezależne (np. z poziomu menu ULUBIONE) jak i w oknie DialogBox z poziomu transakcji x_grid.aspx

W celu uruchomienia transakcji z zakładkami z poziomu rejestru kartotek towarowych dodajemy przycisk

x_tab-uruchom

Jako parametry transakcji należy przekazać:

  • GRUPA – nazwa grupy zakładek jakie chcemy wykorzystać
  • REFNO – numer referencyjny jaki ma być przekazywany do transakcji w zakładkach. 

np. grupa=KNASO&refno=

który w rejestrze widoczny jest

x_tab-wywolaj-z-grida

 

w efekcie otwarte zostaje okno DialogBox zawierające transakcję x_tab.aspx, która zawiera 3 zakładki.

x_tab-wywolaj-z-grida-okno

 

Zmieniając konfigurację, możemy przygotować dowolne podglądy dla kartotek czy dokumentów.

 

 

Układ wertykalny

Standardowo transakcja x_tab wyświetla zakładki poziomu (lista przycisków znajduje się ponad właściwym oknem. Możemy jednak zmienić układ na pionowy dodając parametr vertical=1 (x_tab.aspx?vertical=1)

x_tab vertical

Przyciski mogą zawierać dodatkowo definicje obrazków (ikonki)

x_tab vertical ikona