Transakcja x_cecha przeznaczona jest do rejestrowania dowolnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów występujących w StudioSystem. Elastyczność konfigurowania cech wg dowolnych oznaczeń pozwala gromadzić dane opisowe, wartościowe i typu data.

Poniższy opis prezentuje sposób konfiguracji cech w 3 różnych zakresach danych:

  • cechy opisowe
  • cechy wartościowe (liczby)
  • cechy typu daty (terminy)

Dla dowolnego rejestru (transakacji x_grid_ możemy uruchamiać dowolnie wiele różnych typów cech, poniższym przykładzie zdefiniujemy następujące skorowidze cech:

CEC – cechy opisowe, tekstowe

CD2 – cechy typu data

CD3 – cechy wartościowe

 

Definiując cechy w poszczególnych skorowidzach należy podawać unikalny kod dla danej cechy max ilość znaków 17 

 

Następnym krokiem jest udostępnienie użytkownikowi dostępu do funkcjonalności cech z poziomu przeglądania kartotek lub dokumentów, w niniejszym przykładzie cechy zostaną udostępnione z poziomu kartotek kontrahentów, jako 3 oddzielne przyciski paska TOOLBAR.

Nazwa Tekst Transakcja do uruchomienia Parametry transakcji Widok
Cechy C Cechy role_sys/x_cecha.aspx prx=CD2&format=Calendar&refno= knkonM
Kalendarz
Cechy N Cechy Numeryczny role_sys/x_cecha.aspx prx=CD3&format=Numeric&refno= knkonM
Cechy Cechy role_sys/x_cecha.aspx prx=CEC&refno= knkonM
Opisowe

Najważniejsze przy wywłaniu transakcji role_sys/x_cecha.aspx jest prawidłowe podanie parametrów wywołania:

prx – parametr obowiązkowy określający kod rodzaju skorowidza cech, jaki ma być wykorzystany,

format – parametr opcjonalny, jego brak oznacza wykorzystanie cech typu opisowego

refno – parametr obowiązkowy, wskazuje na pozycje tabeli dla której będą rejestrowane cechy (parametr zawsze z wartością pustą, na końcu listy parametrów)

W efekcie użytkownik ma do dospozycji okna cech:

cechy typu opisowego

cechy typu data

 

cechy typu wartości – liczby

 

TECHNICZNE

Zapis cech jest w tabeli dpcec, cechy są zapisywane w kolumnie WARTOSC oraz w zależności od typu danych w kolumnach

– WARTOSC_F – dane wartościowe, kolumna typu float

– WARTOSC_D – dane typu data, kolumna typu date

 

DEFINIOWANIE SKOROWIDZY CECH

Lista dostępnych skorowidzy cech wynika ze zdefiniowanej listy kodów PRX dla cech

PRX Sekcja Opis Pozycja
CD1 Definicja cech Cechy dokumentów poziom I R
CD2 Definicja cech Cechy dokumentów poziom II R
CD3 Definicja cech Cechy dokumentów poziom III R
CEC Definicja cech Skorowidz cech R
CKO Definicja cech Cechy kontrahentów R
CPW Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PW R
CPZ Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PZ R
CRE Definicja cech Cechy dokumentów reklamacyjnych R
CRW Definicja cech Cechy dokumentów wydań RW R
CTO Definicja cech Cechy towarów R
CWZ Definicja cech Cechy dokumentów wydań WZ R
CZP Definicja cech Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ R
CZW Definicja cech Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ R