Aplikacja Software Studio na urządzenia mobilne z systemem Android.


Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu wysokiego składowania.

Od 2008 roku oprogramowanie magazynowe WMS.net oferowało rozwiązania na terminale magazynowe oparte na technologii Microsoft z systemem operacyjnym Windows CE lub Windows Mobile. Od 2015 roku zakończyliśmy rozwój oprogramowania magazynowego dla tej platformy i oferujemy rozwiązania oparte o system Android.

Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Okno dokumentu przyjęcia Wybór pozycji Przyjęcie wewnętrzne spowoduje wyświetlenie formularza dopisan...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Przyjęcie bezpośrednie pozwala na tworzenie przyjęć terminalem bez zamówienia. Należy terminalem wybrać fi...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówie...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych ). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów wydań na podstawie zamówień. W oknie is...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie wewnętrzne pozwala na tworzenie wydań wewnętrznych terminalem. Należy wybrać firmę, następnie...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Zmiana lokalizacji pozwala na tworzenie zmian lokalizacji magazynowych terminalem. Należy zeskanować kod k...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Wybór zlecenia kompletacji z listy zleceń o statusie do kompletacji. Pozycje na liście zawierają numer zlecenia, datę utworzenia i oraz ikony informujące o tym, że zdanie jest przypisane do zalogowanego użytkownika oraz o wysokim priorytecie. Num...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Rejestracja czasu pracy automatycznie rejestruje rozpoczęcie czasu pracy terminala, w celu zakończenia prac...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Inwentaryzacja magazynu pozwala na uzupełnianie ilości asortymentu w bilansie otwarcia podczas uruc...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji. Po wyświetleniu okna należy zeskanować kod kreskowy lokalizacji lub wpisać adres ręcznie, co pozwoli na wyświetlenie wszystkich znajdujących się na l...
Android WMS składanie zamówień

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy pozwala na dodawanie terminalem Android pozycji asortymentowych do koszyka zamówień poprzez skanowanie kodu kreskowego opakowań. Okno wyświetla koszyk zamówień wraz z ikoną plusa w prawym-dolnym rogu, odpowiedz...
AMI_ZL_K

AMI_ZL_K

Transakcja oznaczona kodem AMI_ZL_K jest przeznaczona do zmiany lokalizacji kartonu. Magazynier wczytuje kod palety źródłowej, system sprawdza czy na podanej palecie znajduje się różny asortyment, w razie konieczności użytkownik wczytuje kod asortymentu / karto...
ATL_WAGA

ATL_WAGA

Transakcja oznaczona kodem ATL_WAGA pozwala weryfikować wagę odczytując jej wartość z podłączonej i skonfigurowanej wagi firmy OHAUS. Ważenie palety dla dokumentów przyjęcia lub wydania odbywa się poprzez podanie numery dokumentu.   PROGRAM MAGAZYNOWY...
AW_WZ_Z

AW_WZ_Z

Transakcja wydania towaru na podstawie zlecenia - magazynier otrzymuje listę odpowiednio przefiltrowanych oraz uszeregowanych zamówień do realizacji. Po wyborze zlecenia system sprawdza które pozycje są możliwe do realizacji - ich stan magazynowy jest ...
CCL_IN

CCL_IN

Transakcja oznaczona kodem CCL_IN przeznaczona jest to rejestracji stanów magazynowych i wprowadzania informacji do arkusza spisu z natury. Formularz wymaga wskazania numeru arkusza spisu z natury jaki ma być obsługiwany. Skanując numery partii potwierdza się...
CCL_PW

CCL_PW

Transakcja oznaczona kodem CCL_PW przeznaczona jest do rejestrowania przyjęć do magazynu. Transakcja wymaga podania: Dostawcy Typ artykułu Szerokość rolki Podaje się faktyczną długość Numer partii Miejsce składowania  ...
CCL_RW

CCL_RW

Transakcja oznaczona kodem CCL_RW przeznaczona jest do rejestracji wydań pozycji z magazynu. Użytkownik wybiera następujące informacje: dostawcę, typ, szerokość, wprowadza dodatkowo znacznik NUMER KAMPANII oraz skanuje numer partii jaki wydaje z maga...
CCL_ZW

CCL_ZW

Transakcja oznaczona kodem CCL_ZW przeznaczona do rejestracji zwrotów do magazynu z produkcji. Transakcja wymaga podania: Dostawcy Typ artykułu Szerokość rolki Numer partii jaki wraca z produkcji do magazynu Podaje się faktyczną długo...
ESM_WZ_SS

ESM_WZ_SS

Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SS przeznaczona jest do wydania towaru ze strefy składowania - użytkownik wybiera jedno z dostępnych dla siebie zleceń wydania towaru, po czym otrzymuje informacje o lokalizacji z której należy pobrać towar. Kiedy l...
ESM_WZ_SZ

ESM_WZ_SZ

Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SZ przeznaczona jest do wydania towaru ze strefy zbiórki . Użytkownik wybiera jeden z dostępnych dla niego dokumentów, następnie podaje numer nowego kartonu i zostaje poinformowany o lokalizacji do której powinien się u...
ESM_ZL_A

ESM_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_A przeznaczona jest do zmiany lokalizacji asortymentu. Użytkownik skanuje w kolejności: lokalizację źródłową, kod asortymentu oraz palety z której pobiera towar. Po podaniu danych, wyświetlona zostaje informacja o towarz...
ESM_ZL_P

ESM_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_P przeznaczona jest do zmiany lokalizacji palety. Użytkownik skanuje lokalizację początkową palety, następnie system sprawdza czy we wskazanej lokalizacji znajduje się więcej niż jedna paleta, jeśli tak, użytkownik zostaje p...
ESM_ZL_SK

ESM_ZL_SK

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_SK przeznaczona jest do przyjęcia towaru na strefę składowania. Po uruchomieniu transakcji użytkownik wybiera jedno z dostępnych dla niego zleceń. W kolejnym kroku magazynier skanuje kod asortymentu. System sprawdza czy d...
GI_PZB

GI_PZB

Transakcja przyjęcia bezpośredniego zapisująca kontrahenta z którym powiązane jest przyjęcie. Magazynier po odfiltrowaniu i wyborze kontrahenta skanuje asortyment. Zostaje poinformowany o jednostkach miary w których liczony jest dany towar, następnie może wp...
GI_WZ_DETAL

GI_WZ_DETAL

  Transakcja wydania detalicznego. Magazynier wybiera zlecenie które będzie realizował oraz skanuje wózek do którego będzie zbierał towar do wydania. W kolejnym etapie program zwraca informacje o kolejnych pozycjach zlecenia wyświetlając indeks, ...
GI_WZ_HURT

GI_WZ_HURT

    Transakcja wydanie hurtowego. Magazynier wybiera kontrahenta dla którego jest prowadzone wydanie oraz opcjonalnie definiuje odbiorcę. W kolejnym kroku magazynier skanuje kolejne pozycje wg. kodu EAN asortymentu oraz kodu lokalizacji z...
GI_ZL

GI_ZL

Transakcja zmiany lokalizacji. W pierwszym kroku magazynier określa asortyment który zamierza przenieść, następnie lokalizację z której zamierz pobrać towar. System podpowiada maksymalną ilość asortymentu dostępną w danej lokalizacji. Po dokonaniu ko...
LL_PZB

LL_PZB

Przyjęcie magazynowe bezpośrednie Magazynier wprowadza kod kreskowy przyjmowanego towaru, program przeszukuje bazę i wyświetla informacje o towarze. Następnym krokiem jest wprowadzenie numeru palety na która będzie przyjmowany towar. Na kolejnym ekrani...
LL_PZ_Z

LL_PZ_Z

Przyjęcie magazynowe ze zlecenia Użytkownik wybiera kontrahenta zlecenie a następnie kolejno skanuje asortyment będący jego częścią. System sprawdza czy wybrane towary należą do zamówienia a następnie wyświetla podstawowe informacje które mogą być uzup...
LL_WZ_P

LL_WZ_P

Wydanie palety Magazynier wprowadza numer palety którą chce wydać, system sprawdza czy ta paleta jest w obszarze działania magazyniera a następnie zapisuje w bazie dokument WZ.
LL_ZL_K

LL_ZL_K

  Kompletacja towaru Magazynier wybiera z listy zlecenia kompletacji, na liście zawarte są informacje o dostawcy i odbiorcy oraz metodzie wydawania towaru. Aplikacja wyświetla informacje o kolejnych pozycjach zlecenia. Przy każdej pozycji mag...
MAN_K_WZ

MAN_K_WZ

Kontrola wydania - transakcja umożliwia aktualizację informacji o asortymencie poprzez skanowanie numerów palet znajdujących się w strefie wydania.
MAN_PZ

MAN_PZ

Transakcja przyjęcia asortymentu na palecie - magazynier skanuje paletę zew strefy przyjęcia system sprawdza czy istnieje dokument przyjęcia dla podanej palety, jeśli wynik jest pozytywny umożliwia określenie miejsca składowania.
MEX_KPL

MEX_KPL

  Kompletowanie towaru W pierwszym kroku magazynier wprowadza kod asortymentu, system zwraca indeks oraz nazwę. Użytkownik może podać nr partii lub pozostawić pole puste. System uwzględni ta informację wraz z przypisana do danego klienta ...
MEX_WZ_Z

MEX_WZ_Z

Wydanie ze zlecenia Magazynier wybiera kontrahenta z bazy oraz jedno z jego zleceń, system wyświetla informacje o kolejnych pozycjach zlecenia. Każda pozycja wymaga od użytkownika potwierdzenia adresu w którym się znajduje oraz asortymentu który zamier...
SN_PZ

SN_PZ

Transakcja oznaczona kodem SN_PZ służy do realizacji dokumentów przyjęcia bezpośredniego (PZB) dla artykułów, dla których występuje numer seryjny. W polu artykuł należy zeskanować KODEAN produktu lub jego INDEKS. W polu MIEJSCE SKŁADOWANIA należy zeska...
SN_WZ

SN_WZ

Transakcja oznaczona kodem SN_WZ służy do realizacji dokumentów wydania bezpośredniego (WZB) dla artykułów, dla których występuje numer seryjny.   W polu NUMER SERYJNY należy zeskanować numer seryjny wydawanego produktu. Po sprawdzeniu poprawnoś...
SN_ZL

SN_ZL

Transakcja oznaczona kodem SN_ZL przeznaczona jest do przesuwania asortymentu o określonym numerze seryjnym z jednego miejsca składowania do drugiego. Po podaniu adresu miejsca docelowego i numeru seryjnego produktu program sam odnajdzie artykuł (i...
WMS_ADD_EAN

WMS_ADD_EAN

Transakcja przypisania kodu EAN do asortymentu. Magazynier podaje indeks towaru dla którego chce przypisać kod EAN, system po sprawdzeniu czy taki zapis jest możliwy dla wybranego asortymentu przypisuje zeskanowany w drugim kroku kod EAN.
WMS_KNASO_STANY

WMS_KNASO_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia stanów magazynowych oraz aktualnych miejsc składowania wskazanego asortymentu. Po zeskanowaniu kodu asortymentu zostaną wyświetlone jego aktualne miejsca składowania wraz z ilością składowana, data produkcji, terminem w...
WMS_KNWMS_STANY

WMS_KNWMS_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia aktualnie składowanych towarów na wybranym miejscu składowania. Po uruchomieniu transakcji należy zeskanować adres lokalizacji - na ekranie terminala zostanie wyświetlone zestawienie składowanych na niej towarów  ...
WMS_PZ

WMS_PZ

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn. Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produktu, po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta i uzu...
WMS_WZB

WMS_WZB

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZB służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu, na ekr...
WMS_ZL_A

WMS_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortyment, czyli przełożenia asortymentu z wybranej palety na inną . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać pobrany asortyment, w kolejny...
WMS_ZL_P

WMS_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej palety. W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać przesunięta paleta   W przypadku gdy na miejscu lokalizacji składow...