WMS nie tylko prowadzi ewidencję wg miejsc składowania (miejsc adresowych), ale pozwala tworzyć skomplikowane struktury przestrzenne, dzięki czemu można optymalizować trasy zbiórki towaru dokonując pakowania i komisjonowania.

System zarządzania magazynem znacząco poprawia jakość i wydajność pracy magazynu.

system zarządzania magazynem WMS

Funkcjonalność systemu zarządzania magazynem

Bieżąca ocena efektywności zarządzania zapasami magazynowymi to ważny element prowadzenia gospodarki magazynowej. Utrzymywanie zapasów powyżej ustalonych stanów minimalnych to konieczność utrzymywania przestrzeni magazynowej na ich składowanie. Oprogramowanie magazynowe zwiększą efektywność zarządzania gospodarką magazynową.

Przyjęcia towaru

Obsługa różnych jednostek logistycznych, najczęściej palet. Przyjęcie według awizacji dostaw lub ad hoc. Oprogramowanie WMS pozwala na wykorzystanie kodów (indeksów) dostawcy oraz możliwość wydruku oznakowań własnych podczas przyjmowania towaru do magazynu.

Transport towaru

W systemie zarządzania magazynem po przyjęciu towaru następuje realizacja transportu wewnętrznego jednostki logistycznej pomiędzy strefą przyjęcia a strefą składowania. Zwykle do tego celu wykorzystujemy mobilne terminale z czytnikami kodów kreskowych tzw. kolektory danych. Realizacja zlecenia transportowego w magazynie polega na skanowaniu kodów kreskowych miejsc składowania umieszczonym w terminalu i równocześnie fizycznym przetransportowaniu jednostki w określone miejsce.

Kolektor danych

Składowanie towaru

Miejsca wyznaczone w magazynie przyporządkowane zostają oznaczenia pozwalające na szybką lokalizację w ramach powierzchni magazynowej (oznakowanie za pomocą etykietki zawierającą kod kreskowy jednoznacznie identyfikujący miejsce składowania w magazynie.

Wydanie towaru

System WMS do zarządzania magazynem obsługuje wydanie pełnych jednostek logistycznych lub pojedynczych opakowań. Każde wydanie z magazynu poprzedzone jest odebraniem z systemu awiza opisującego jakie jednostki mają zostać wydane z magazynu. Obsługa wydań z magazynu realizowana jest według wybranej metody FIFO, FEFO lub AdHoc.

WMS (system zarządzania magazynem) obejmuje swoim zakresem wszystkie procesy oraz operacje zachodzące w magazynie w czasie rzeczywistym. Aplikacja magazynowa kontroluje pracowników magazynu za pomocą używanych przez nich urządzeń i rejestrowanych zdarzeń. Program WMS można łatwo zintegrować z nadrzędnym systemem ERP wykorzystując wieloletnie doświadczenie SoftwareStudio w tym zakresie.

Android

Naturalnym elementem rozwiązań magazynowych klasy WMS jest wykorzystanie mobilnych urządzeń (kolektor danych/terminal) działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Android WMS składanie zamówień 3