System magazynowy WMS

Wiele firm produkcyjnych i handlowych optymalizuje koszty logistyki oraz czas realizacji zleceń.

Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie do prowadzenia ewidencji magazynowej. Najczęściej jest to ewidencja w ujęciu księgowy, ale nie jest to system magazynowy WMS. 

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami przedsiębiorstwa, a w szczególności z system ERP. Zadaniem systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) jest organizacja i  zarządzanie wraz z optymalizacją pracy magazynu.

Cechy rozwiązania:

 • System magazynowy WMS znakomicie sprawdza się w średnich i dużych magazynach logistycznych. Obejmuje wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować i rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.
 • System magazynowy WMS zapewnia obsługę wszystkich kluczowych czynności związanych z logistyką magazynową. Począwszy od przyjęcia towaru, jego składowania, a skończywszy na wydaniu przesyłki i inwentaryzacji. Ponadto pozwala rozliczać koszty usług logistycznych.
 • System magazynowy WMS zwiększa wydajność pracy magazynu oraz skraca czas realizacji wydawania zamówionego towaru.
WMS kartoteki

Funkcje systemu magazynowego WMS

 • Obsługa wielu magazynów, lokalizacji fizycznych, centr logistycznych;
 • Praca OnLine w chmurze;
 • Definiowanie wielopoziomowej struktury miejsc składowania np. strefa, alejka, kolumna, poziom, miejsce składowania;
 • Obsługa przyjęć oraz wydań;
 • Obsługa zmian położenia, miejsca składowania – relokacje;
 • Cross-docking;
 • Kompletacja;
 • Reklamacje;
 • Etykiety miejsc składowania i etykiety logistyczne;
 • Kontrola czasu pracy magazynierów;
 • Raporty i zestawienia;
 • Kolektory danych z systemem Android;
 • WebOrdering – dostęp przez www do systemu magazynowego WMS dla kontrahentów operatorów logistycznych;
 • Rozliczanie kosztów usług logistycznych;
 • Inwentaryzacja względem kontrahenta, asortymentu lokalizacji oraz całego magazynu.
System magazynowy WMS

Zalety systemu magazynowego WMS

Wielofirmowość

W systemie WMS wykorzystywane jest najczęściej przez operatorów logistycznych – centra logistyczne. Wielofirmowość pozwala na zarządzanie towarami wielu Klientów w jednym magazynie. Funkcje systemu magazynowego WMS są dostępne w obszarze zarządzania magazynem – przestrzenią magazynową, organizacji pracy, definiowania procesów per Klient, personalizacją wydruków oraz końcowe rozliczanie kosztów operacji logistycznych.


Lokalizacje magazynowe

Rozwiązanie system magazynowy WMS pozwala na przyporządkowanie przestrzeni magazynowej pod konkretnego Klienta. Zarządzanie magazynem i towarem pozwala na optymalizację procesu rozłożenia towaru w efekcie uzyskujemy sprawniejszą kompletację. 


Stany magazynowe

Zarządzanie kontrolą stanu magazynowego jest bardzo ważnym elementem w systemie magazynowym WMS. Dzięki szczegółowym, aktualnym stanom magazynowym można ustalić w czasie rzeczywistym położenie, stan oraz ilość magazynowanych towarów z dokładnością do numerów partii produkcyjnych czy terminów ważności. System magazynowy WMS umożliwia zarządzanie stanami magazynowymi w celu sprawdzenia danych dotyczących kwarantanny, uszkodzeń, strat, blokad, rezerwacji itp.


Mapa magazynu

Wizualizacja miejsc składowania i zajętości poszczególnych miejsc składowania to przydatna funkcjonalność systemu magazynowego WMS. Na ekranie monitora aplikacja wyświetla wszystkie lokalizacje z danej strefy oraz ich zawartość.


Nośniki

Oprogramowanie pozwala na pracę z różnymi typami nośników logistycznych system magazynowy WMS np. palet. Podczas przyjmowania i kompletacji informacja o nośniku jest wykorzystywana do optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej. Informacje o nośnikach są uwzględniane podczas generowania rozliczenia operacji logistycznych dla Klienta – różne koszty składowania w zależności od rodzaju nośnika.


Pracownicy

Lista pracowników to opcja, za pomocą której system magazynowy WMS oferuje możliwość zbudowania kartotek. Zdefiniowanie dla każdego z użytkowników programu identyfikatora (unikalny login) oraz hasła dostępu wymaganego do zalogowania się do systemu. System magazynowy WMS umożliwia stworzenie stanowisk określonego typu (role):

 • administracyjne,
 • magazynowe,
 • produkcyjne;
 • klienta;
 • kolektorów korzystanie z terminala Android.

Każdy pracownik posiada listę uprawnień pozwalającą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji, transakcji systemu magazynowego WMS.


API

System magazynowy WMS może udostępniać metody API (WebService) w celu wymiany informacji z innymi systemami np. zlecenia ze sklepów Internetowych. W przedsiębiorstwach zajmujących się usługami logistycznymi systemy WMS stanowią bardzo często technologię wspierającą działania systemu zarządzającego ERP.


Technologia

System magazynowy WMS składa się z

 • serwer aplikacji IIS zarządzającej łącznością między skanerami i centralą; serwer stanowi dodatkową warstwę pośredniczącą przy organizacji rozproszonych magazynów;
 • kolektor danych z systemem Android – aplikacji pracującej na skanerach kodów kreskowych dla pracowników magazynu, służącej do obsługi operacji magazynowych i zarządzania skanerem, klawiaturą oraz komunikacją;
 • konsola operatora – aplikacja www działającej w przeglądarce Internetowej. Służy do zarządzania, raportowania i administracji systemem magazynowym WMS;
 • WebOrdering – licencja PROXY, dostęp przez www dla klientów;
 • API interfejs integracyjny zapewniający wymianę danych i pozwalającej na łączenie się z różnymi systemami zintegrowanymi.

 

Podsumowanie

Systemy WMS służą przede wszystkim koordynowaniu prac magazynowych. Jako wysoce wyspecjalizowane systemy informatyczne usprawniają wszelkie procesy, które zachodzą w magazynach. Największe znacznie systemy WMS mają dla usługodawców logistycznych. Obsługują oni w swoich magazynach i terminalach codziennie masę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Dlatego ich działalność nie może obejść się bez wyspecjalizowanego systemu, który ułatwi zarządzanie magazynem.


Systemy magazynowy WMS umożliwia obsługę dowolnej liczby magazynów, jak na przykład; magazyn surowców, magazyn półproduktów czy magazyn wyrobów gotowych. System WMS ułatwia określenie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie. Dzieli magazyn na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się przede wszystkim różnymi metodami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi.


Obszary w systemie magazynowym WMS pozwalają podzielić procesy na różne logiczne strefy. Przyjęcie towaru do magazynu polega na złożeniu w strefie przyjęć. Stamtąd dopiero może być w procesie relokacji (przewożenia do miejsc składowania) przeniesiony do obszaru składowania lub w konkretne miejsce (lokacja magazynowa).


Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego artykułów w magazynie pod względem wartościowego, jaki i…

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

My wiemy  jak tworzyć oprogramowanie magazynowe i jak wdrażać programy magazynowe.  Ty wiesz jak na tym zarobić. …

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. …

Oprogramowanie jako usługa

Oprogramowanie jako usługa

Korzystanie z aplikacji w modelu hostowanym (Software as a Service) to sprawdzona metoda pozwalająca na ograniczanie koszt…

Awizacja dostaw – Okna czasowe

Awizacja dostaw – Okna czasowe

Działanie oprogramowania usprawniającego i koordynującego dostawy i wysyłki z magazynu polega na planowaniu transportu …