System Informatyczny Magazynowania Towarów

Pomieszczenia magazynowe i ich otoczenie utrzymuje się w czystości oraz zapewnia skuteczne izolowanie od warunków zewnętrznych.

W szczególności powierzchnia, kubatura oraz wyposażenie pomieszczeń muszą być dostosowane do prowadzonego asortymentu.

System Informatyczny dla Magazynowania Produktów Branży Farmaceutycznej posiada specjalne wymagania a to ze względu na to że artykuły farmaceutyczne podlegają ścisłej kontroli zachowania najwyższych norm jakościowych nie tylko w procesie produkcji czy dystrybucji, ale także w procesie magazynowania.

Zapewnienie właściwych warunków magazynowania produktów farmaceutycznych wymusza reorganizację i usprawnienie funkcjonowania przestrzeni magazynowych.

Przedsiębiorca, który prowadzi hurtownię farmaceutyczną zobowiązany jest do przechowywania rejestru obejmującego wpisy pomiaru temperatury i wilgotności za dany rok kalendarzowy, przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, którego wpisy dotyczą. Ściany, podłogi oraz sufity pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej muszą być gładkie, niepylące, wolne od uszkodzeń i zanieczyszczeń, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Produkty lecznicze przechowuje się w oryginalnych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych, w warunkach określonych przez podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek.
W związku z koniecznością utrzymania pomieszczeń magazynowych w odpowiednim stanie higienicznym producent zobowiązany jest do posiadania pisemnego programu sanitarnego, który powinien określać częstotliwość i sposoby utrzymania wymaganego stanu.

Systemy Informatyczne

Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP coraz częściej znajdują zastosowanie w branży farmaceutycznej. Walidacja, czyli dokumentacja, że system informatyczny, sprzęt komputerowy i infrastruktura sieciowa nie powodują błędów i przekłamań. Jeżeli System Informatyczny (System IT) nie zostanie poddany walidacji, to w myśl przepisów nie jest on wiarygodnym źródłem informacji. Oznacza to konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji procedur, instrukcji, rejestrów sprzedaży czy zakupów.


Aplikacja magazynowa WMS.net

Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. Aplikacja magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z...

Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to...

Oprogramowanie magazynowe

My wiemy  jak tworzyć oprogramowanie magazynowe i jak wdrażać programy magazynowe.  Ty wiesz jak na tym zarobić. (więcej…)

Oprogramowanie jako usługa

Korzystanie z aplikacji w modelu hostowanym (Software as a Service) to sprawdzona metoda pozwalająca na ograniczanie kosztów informatyzacji oraz zapewniająca...

Aplikacja do magazynu

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest...

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Program magazynowy korzysta z platformy...