System Informatyczny Magazynowania Towarów

Pomieszczenia magazynowe i ich otoczenie utrzymuje się w czystości oraz zapewnia skuteczne izolowanie od warunków zewnętrznych, w szczególności powierzchnia, kubatura oraz wyposażenie pomieszczeń muszą być dostosowane do prowadzonego asortymentu. System Informatyczny dla Magazynowania Produktów Branży Farmaceutycznej posiada specjalne wymagania a to ze względu na to że artykuły farmaceutyczne podlegają ścisłej kontroli zachowania najwyższych norm jakościowych nie tylko w procesie produkcji czy dystrybucji, ale także w procesie magazynowania. Zapewnienie właściwych warunków magazynowania produktów farmaceutycznych wymusza reorganizację i usprawnienie funkcjonowania przestrzeni magazynowych.

 

Przedsiębiorca, który prowadzi hurtownię farmaceutyczną zobowiązany jest do przechowywania rejestru obejmującego wpisy pomiaru temperatury i wilgotności za dany rok kalendarzowy, przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, którego wpisy dotyczą. Ściany, podłogi oraz sufity pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej muszą być gładkie, niepylące, wolne od uszkodzeń i zanieczyszczeń, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Produkty lecznicze przechowuje się w oryginalnych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych, w warunkach określonych przez podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek.
W związku z koniecznością utrzymania pomieszczeń magazynowych w odpowiednim stanie higienicznym producent zobowiązany jest do posiadania pisemnego programu sanitarnego, który powinien określać częstotliwość i sposoby utrzymania wymaganego stanu.

Systemy Informatyczne

Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP coraz częściej znajdują zastosowanie w branży farmaceutycznej. Walidacja, czyli dokumentacja, że system informatyczny, sprzęt komputerowy i infrastruktura sieciowa nie powodują błędów i przekłamań. Jeżeli System Informatyczny (System IT) nie zostanie poddany walidacji, to w myśl przepisów nie jest on wiarygodnym źródłem informacji. Oznacza to konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji procedur, instrukcji, rejestrów sprzedaży czy zakupów.

 

oprogramowanie historia
oprogramowanie historia

 

 

Demo program magazynowy