x_zalacznik.aspx

Program pozwala na załączanie do dowolnego dokumentu czy kartoteki określonych przez administratora plików. Uniwersalna transakcja x_zalacznik.aspx pozwala wskazać (wybrać) plik i przegra go na serwer oraz utworzy relację (skojarzenie). uruchomienie transakcji nie tylko pozwala dodawać pliki, ale także wyświetla wcześniej dołączone pliki i je otwiera do podglądu w nowym oknie przeglądarki lub domyślnym programie skojarzonym z danym typem pliku.

x_zalacznik

 

Lista plików dopuszczalnych do wgrywania jest definiowana przez parametr globalny, a jeżeli go nie ma zdefiniowanego jest jest przyjęta lista plików systemowych.

Nie zaleca się zezwalania wgrywania plików wykonywalnych typu EXE

 

parametr załączniki ZALEXT

 

Jeżeli w parametrze (ZALEXT) zdefiniujemy własną listę plików dopuszczalnych do importowania np. *.doc *.docx *.xls *.xlsx *.ppt *.pptx *.pdf *.bmp *.gif *.htm *.html

to taka lista wyświetli się jako informacja na formularzu

parametr załączniki

 

Grupowanie załączników

Załączone pliki mogą być grupowane wg zdefiniowanych typów. Definicje tworzy się w module ADMINISTRATOR w opcji skorowidze systemowe ZAL – rodzaje załączników.

parametr załączniki lista

 

Przypisanie załącznika do określonej grupy typu dokumentów ułatwia nawigację w sytuacji gdy do danej kartoteki lub dokumentu (sprawy) załączona jest duża liczba plików.

x_zalacznik pliki

 

Uruchamiając transakcję x_zalacznik.aspx można ustawić automatycznie typ załącznika przekazując parametr typzal

np.

x_zalacznik.aspx?typzal=S1&refno=

w efekcie lista wyboru typu załącznika zostanie ustawiona na Aplikacja o druk S1.

 

Dostęp do wybranych grup zależy od parametru ROLASYS użytkownika, który korzysta z programu. Lista zawiera pozycje ze słownika które nie mają przypisanej (określonej) roli systemowej oraz te pozycje które są przypisane do roli systemowej w której pracuje użytkownik.

Jeżeli zdefiniowane będą specyficzne rodzaje grup załączników dla roli Magazyn to dla roli CRM mogą być inne, ale grupa BRAK będzie wspólna dla każdej z ról.

Przykładowo w skorowidzu mamy zdefiniowane następujące pozycje:

x_zalacznik per rola definicja

 

w efekcie na formularzu transakcji lista użytkownika rolisys=CRM do wyboru będzie składać się z dwóch pozycji do wyboru:

  • Pełnomocnictwo 64-8 – ponieważ jest jawnie przypisane do roli zalogowanego użytkownika
  • BRAK – ponieważ nie ma przypisanej żadnej roli, będzie dostępne w każdej roli

x_zalacznik per rola