x_powiadomienia.aspx

Transakcja obsługuje zapis informacji związanych z powiadomieniami (zapis w tabeli dpnot).