x_insert_update.aspx separator

Separator

Przy dużej ilości obiektów na formularzu można rozdzielić pozycje edycji od informacji ładowanych automatycznie za pomocą typu pola SEPARATOR.

konfiguracja informacji separator

Dodajemy do tabeli obiektów pozycję oznaczoną tekstem === i jako Typ Kolumny wybieramy Separator.

W efekcie na wskazanej pozycji zostanie wyświetlona linia rozdzielająca.

konfiguracja informacji insert update separator