x_insert_update.aspx obramowanie

Obramowanie za pomocą FIELDSET

Zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu czy cechach możemy umieścić wewnątrz ramki Fieldset. W tym celu w konfiguracji należy podać ZAWSZE parę oznaczającą od jakiej pozycji ma rozpocząć się ramka i na jakiej pozycji ma się kończyć.

Przykładowo umieszczamy na pozycji 1 wiersz oznaczony jako FieldsetStart i na pozycji 9 wiersz typ FieldsetStop.

konfiguracja informacji fieldset konfiguracja

 

Zawsze rozpoczynamy oznaczenie ramki od typu kolumny jako FiledsetStart i kończymy SieldsetStop.

W efekcie takiej konfiguracji wszystkie znajdujące się pomiędzy tymi wierszami obiekty zostaną ujęte w ramce, której tytuł zostanie odczytany z tytułu wiersza FieldsetStart.

konfiguracja informacji fieldset

 

Można naturalnie definiować wiele ramek obejmując różne grupy obiektów.

konfiguracja informacji fieldset ramki

 

ponieważ zdefiniowaliśmy dodatkowe kolejne pola typu FieldsetStart i FieldsetStop

konfiguracja informacji fieldset ramki konfiguracja