x_grid_skorowidze_source.aspx

Pozwala wyświetlić dane źródłowe z bazy w dynamicznie budowanym widoku (tabeli) na podstawie wprowadzone zapytania SQL

x_grid_skorowidze_source

 

Przykładowo wpiszemy polecenie SQL „SELECT * FROM KNKON”

i klikniemy przycisk wyświetl, otrzymamy tablę z danymi

x_grid_skorowidze_source knkon

 

Drugim zastosowaniem transakcji x_grid_skorowidze_source.aspx jest wyświetlenie danych źródłowych dla wybranej tabeli w opcji dokumentacja

x_grid_skorowidze_source dokumentacja

 

 

Program sprawdza czy w wybranej tabeli występuje kolumna DDOWOD, jeżeli tak to wyświetla pytanie o przedział czasowy. Domyślnie proponuje wyświetlenie 100 rekordów.

x_grid_skorowidze_source dokumentacja 1

 

x_grid_skorowidze_source dokumentacja 2