x_grid_skorowidze_kolumny.aspx

Zależna od transakcji x_grid_skorowidze.aspx wyświetla listę kolumn dla wskazanej tabeli bazy danych.

x_grid_skorowidze kolumny