x_grid.aspx

Wyświetlanie danych w tabeli z kartotek i rejestrów dokumentów realizowane jest przez chyba najbardziej rozbudowaną transakcję x_grid.aspx. Konfiguracja ustawień transakcji x_grid.aspx realizowana jest poprzez moduł KONFIGURACJA opcja ustawień widoków SQL – transakcja x_zestawienia.aspx.

Przykład transakcji x_grid ustawionej dla kartotek

x_grid