x_flagi.aspx

Transakcja pozwalająca zapisywać dla dokumentów lub kartotek dodatkowe informacje w postaci tzw „flag” czyli krótkich znaczników, opisów lub dat. Wartości flag zapisywane są w jednym polu oddzielone od siebie średnikami w tabeli dpuwa ze znacznikiem PRX=FLG.

Uruchomienie transakcji wymaga podania dwóch parametrów:

  • REFNO – numer referencyjny dokumentu
  • INDEX – identyfikator kodu flagi jaki ma zostać wykorzystany

 

Przykład okna z flagami

flagi 0

 

flagi

 

 

wynikające z następującej konfiguracji słownika Flagi

flagi

 

flagi kon

 

Każdy aktywny wiersz tabeli będzie wyświetlany jako oddzielna pozycja w oknie flag. Każda pozycja ma możliwość oznaczenia TAK/NIE w formie odpowiedzi na postawione pytanie – kolumna opis.

Ponadto do każdej flagi istnieje możliwość włączenia dodatkowo pola na uwagi – komentarz i/lub pola z datą. W tym celu należy w skorowidzu flag zaznaczyć na TAK odpowiednio kolumnę uwagi i/lub termin.

Przykładowo dla wiersza 3. Ważność umowy serwisowej zaznaczamy pola uwagi i termin na TAK

flagi kon 1

 

w efekcie takiej konfiguracji transakcja x_flagi.aspx wyświetli następujące okno

flagi 1