j_insert_update.aspx

Transakcja bliźniacza do transakcji y_insert_update.aspx, różni się zastosowaną technologią budowania strony. Konfiguracja jest tożsama, jednak obiekty umieszczane i ich obsługa opiera się na JQUERY.

Transakcja y_insert_update wymagała wykonania jawnego przeładowania strony (klasyczne mruganie stron www), natomiast zastosowanie javascript pozwoliło przenieść działanie na stronę klienta, eliminując nieprzyjemny efekt mrugania. Ponadto zastosowanie kontrolek z JQUERY pozwala na umieszczanie list rozwijanych (combo) na dowolnej zakładce.

Transacja j_insert_update.aspx jest zalecaną od 2014 roku transakcją do stosowania dopisywania i edycji informacji w bazie, tym samy zalecane jest rezygnowanie z transakcji opartych o x_insert_update oraz y_insert_update.

j_insert_update

Nowa kontrolka combo może być umieszczana bez problemu na dowolnej zakładce, jej wygląd i sposób działania różni się nico od poprzedniej wersji.

j_insert_update combo

 

Konfiguracja

Transakcja wykorzystuje te same metody konfiguracji co transakcja y_insert_update

http://www.programmagazyn.pl/studio-system/transakcje/role_sys/y_insert_update-aspx/