Folder zawierający zestaw transakcji związanych z administracją i konfiguracją platformy StudioSystem.