Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych powoduje, że z programu magazynowego WMS.net korzystać mogę nie tylko pracownicy magazynu, ale także klienci logując się do systemu przez przeglądarkę internetową. Ponieważ wiele firm świadczy usługi magazynowe dla klientów firm międzynarodowych program może istnieć potrzeba korzystania z jednego programu jednocześnie przez użytkowników posługującymi się różnymi językami.

Rozwiązanie międzynarodowe

Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej (systemie informatycznym) jest wykorzystywanie platformy StudioSystem. Program ten opracowany w technologii dot net pracując na bazie MS SQL Server udostępnia funkcjonalność MULTILANGUAGE (wielojęzyczność). Włączenie tego modułu powoduje, że menu, rejestry oraz formularze są tłumaczone na podstawie wewnętrznego słownika na określony język dla danego zalogowanego użytkownika programu.

Samoczynne tłumaczenie odbywa się w momencie ładowania transakcji i jest wykonywane niezależnie oddzielnie dla każdego użytkownika systemu. W związku z tym z tego samego rozwiązania równocześnie mogą korzystać użytkownicy zarówno w wersji angielskiej, polskiej jak i dowolnego innego zdefiniowane języka.

MULTILANGUAGE transakcja x_grid

 

Konfiguracja

W celu rozpoczęcia pracy oprogramowania w trybie MULTILANGUAGE należy kupić licencję na program. Licencja ustawia dodatkowy parametr systemowy w tabeli _parametry, który włącza moduł.

Ponieważ program sprawdza czy użytkownik ma mieć tłumaczone frazy i na jaką wersję językową koniecznym jest zdefiniowane w tabeli użytkowników kod danej wersji językowej jaką się program ma posługiwać. Jeżeli wartość w polu jest pusta to nie wykona się metoda tłumaczeń i wyświetlone zostaną domyślne skonfigurowane frazy.

MULTILANGUAGE ustawienie użytkownika

 

Kod wersji językowej może być dowolny, jednak zalecamy stosować standardy, dla języka polskiego pl-PL, dla angielskiego uk-UK itd.

Baza danych

Oprogramowanie czerpie „wiedzę” do tłumaczenia z własnej bazy danych (tabela _language), którą można dowolnie zmieniać i uzupełniać o frazy występujące we własnym wdrożeniu systemu. Po uruchomieniu modułu, jeżeli program nie znajdzie frazy do zastąpienia automatycznie wypełnia bazę danych, frazami do przetłumaczenia. Dostęp do bazy tłumaczeń modułu multilanguage jest z poziomu administratora, opcja POMOC

MULTILANGUAGE baza tłumaczeń