Logowanie do programów opartych o platformę StudioSystem może być realizowane na dwie metody:

  • logowanie zintegrowane z kontem windows
  • logowanie oparte o formularze

 

Logowanie Windows

Identyfikacja użytkownika opiera się o login użytkownika systemu Windows do logowania wykorzystywany jest zintegrowane okno logowania Windows wymagające podania nazwa użytkownika poprzedzonej nazwą serwera (domeny) oraz hasła. Utrzymywana jest sesja tak długo jak jest otwarte okno przeglądarki

Logowanie w oparciu o formularz

Zastosowanie ma specjalny formularz (strona www), która może być personalizowana. Pozwala na logowanie i wylogowanie użytkownika. Sesja zalogowanego użytkownika trwa określony czas, po którym następuje automatyczne wylogowanie i konieczność ponownego zalogowania (zwykle ustawia się czas bezczynności od 20 minut do 2 godzin).

formularz logowania

Formularz działa w oparciu o kaskadowy arkusz styli (css3) co pozwala grafikowi na swobodę w projektowaniu jego wyglądu.

Ponadto można wykorzystać skorowidz LOG do definiowania dodatkowych obiektów umieszczanych na formularzu – np. ikonek.

Moduł administrator lista skorowidzy, zawiera pozycję LOG pozwalającą definiować obiekty jakie mają być dodane do formularza

LOG obiekty na stronie logowania

formularz logowania dodaj logo

Jeżeli mamy aktywny pierwszy rekord to wyświetlony zostanie obrazek zgodnie z definicją

<div style=”position: absolute; bottom: 3%; right: 3%; „> <img src=”/images/safari-firefox-ie-chrome-opera.png”> </div>

obiekt na stronie logowania 1

Włączenie drugiej pozycji skutkuje wyświetleniem dodatkowego obiektu – logo

<div style=”position: absolute; top: 3%; left: 3%; „><img src=”/images/SoftwareStudio300.png” /></div>

obiekt na stronie logowania 2

 

Kolejny przykład, wyświetlane jest tylko logo na górze strony:

obiekt na stronie logowania 3

Na tej zasadzie możemy dodawać dowolną ilość obiektów HTML (nie tylko grafik, ale tekstów ) umieszczanych na stronie logowania.