Importując dane z arkusza excel’a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na podstawie kolumn tabeli XLS.

funkcja dpcec

 

Funkcja wymaga wpisania następujących informacji:

 • KOLUMNA SQL – kod cechy jaki ma zostać przypisany, musi być zgodny ze zdefiniowanym w słowniku cech (administrator programu, skorowidze cech). Przykładowo:
  skorowidz cech
 • WARTOŚĆ – wywołanie funkcji $DPCEC z parametrami
  • pierwszy oznacza nazwę kolumny definicji tablicy stanowiącą numer referencyjny dla cechy ujęty w nawias klamrowy, przykładowo będzie to [REFNO]. Może być to kolumna z wartością odczytywaną z pliku XLS jak i numer referencyjny generowany automatycznie za pomocą funkcji $REFNO
  • drugi parametr określa nazwę kolumny tablicy excela zawierającej dane do zapisania jako cechy. UWAGA: należy pamiętać o zasadach nazywania kolumn (nagłówki tabeli w pliku excel) tak aby nie zawierały one znaków spacji, polskich znaków diakrytycznych i innych znaków specjalnych w tym przejścia do nowej linii ENTER. Należy dopilnować aby kolumny do zaimportowania posiadały nagłówki znormalizowane. Należy więc użyć nazwy kod_pocztowy zamiast kod pocztowy, użyć miejscowosc zamiast miejscowość
 • TYP DANYCH – określenia w jakim formacie dane mają być zapisane
  • C – domyślna wartość opisowa cechy
  • B – wartość logiczna, domyślnie zapisane false, dopuszczalne wartości T, t, Tak,1
  • D – wartość typu data
  • N – wartość to liczba całkowita
  • F – wartość to dowolna liczba

 

Przykład 1

Importujemy dane z pliku excela zawierającego następujące kolumny:

 • REFNO – unikalny numer identyfikacyjny nadawany za pomocą funkcji $REFNO
 • BAZA – kolumna z tabeli XLS
 • DATA DODANIA – kolumna z tabeli XLS
 • BRANŻA – kolumna z tabeli XLS
 • EMAIL – kolumna z tabeli XLS
 • TELEFON – kolumna z tabeli XLS
 • STATUS – zapis jako cecha CD102 na podstawie wartości odczytanej z excela kolumna STATUS
 • JAKOŚĆ – zapis jako cecha CD103 na podstawie wartości odczytanej z excela kolumna JAKOSC
 • HOTELE – zapis jako cecha CD104 na podstawie wartości odczytanej z excela kolumna HOTELE