Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie per użytkownik jaka transakcja ma być uruchamiana jako strona startowa. Domyślnie po zalogowaniu w głównym oknie aplikacji wyświetlana jest transakcja witamy.aspx. Transakcja ta pozwala na konfigurowalne wyświetlanie modułów na stronie startowej, jednak czasem użytkownik może chcieć na pulpicie od razu inną transakcję lub dowolną stronę internetową.

Z poziomu rejestru użytkowników w module Administrator programu wyświetlana jest kolumna o nazwie „Strona Startowa”, kolumna ta domyślnie jest pusta co oznacza uruchomienie domyślnej transakcji witamy.aspx.

Możemy podać adres strony w ramach aplikacji Studio System, np. możemy wywołać transakcje role_sys/szukaj.aspx

strona startowa uzytkownika

 

Strona startowa uruchamiana jest także za pomocą polecenia START w menu programu.

strona startowa szukaj

lub można wyświetlić kalendarz ustawiając dla użytkownika jako transakcję strony startowej: role_sys/x_kalendarz.aspx?typ=01  

strona start kalendarz

albo transakcję wystawiania nowego dokumentu, np. Wz

strona start dokument wz

Jeżeli użytkownik będzie podana dowolną stronę internetową np.  http://www.programmagazyn.pl/

strona startowa www


Internetowy moduł magazynowy

INTERNETOWY MODUŁ MAGAZYNOWY - Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru)...

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych...

Magazyn Palet

Magazyn Palet Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z...

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów...

Księga Handlowa SQL

KSIĘGA HANDLOWA SQL. Wdrożenie Księgi Handlowej jest bardzo ważnym momentem, gdyż to jak zostanie przeprowadzone ma znaczenie dla dalszej pracy systemu ERP. (więcej…)

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition

MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION - Bezpłatna edycja serwera baz danych firmy Microsoft. Edycja Express, choć znacznie uproszczona w stosunku do jej płatnych odpowiedników,...