Oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie per użytkownik jaka transakcja ma być uruchamiana jako strona startowa. Domyślnie po zalogowaniu w głównym oknie aplikacji wyświetlana jest transakcja witamy.aspx. Transakcja ta pozwala na konfigurowalne wyświetlanie modułów na stronie startowej, jednak czasem użytkownik może chcieć na pulpicie od razu inną transakcję lub dowolną stronę internetową.

Z poziomu rejestru użytkowników w module Administrator programu wyświetlana jest kolumna o nazwie „Strona Startowa”, kolumna ta domyślnie jest pusta co oznacza uruchomienie domyślnej transakcji witamy.aspx.

Możemy podać adres strony w ramach aplikacji Studio System, np. możemy wywołać transakcje role_sys/szukaj.aspx

strona startowa uzytkownika

 

Strona startowa uruchamiana jest także za pomocą polecenia START w menu programu.

strona startowa szukaj

lub można wyświetlić kalendarz ustawiając dla użytkownika jako transakcję strony startowej: role_sys/x_kalendarz.aspx?typ=01  

strona start kalendarz

albo transakcję wystawiania nowego dokumentu, np. Wz

strona start dokument wz

Jeżeli użytkownik będzie podana dowolną stronę internetową np.  http://www.programmagazyn.pl/

strona startowa www


Program magazyn Online

Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online. Program magazyn Online...

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów (WMS) znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. (więcej…)

Program magazynowy, program magazyn online

Mobilny komputer używany w magazynach nazywany jest KOLEKTOREM DANYCH. Kolektor danych to wytrzymałe urządzenia działające OnLine poprzez sieć WiFi lub LTE. Osoby zarządzające magazynami, dążąc...

WMS program magazynowy

Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych MS SQL Server. WMS program magazynowy jest rozwiązaniem dla najbardziej wymagających firm logistycznych, handlowych i...

Magazyn Palet

Magazyn Palet Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z...

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów...