Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie per użytkownik jaka transakcja ma być uruchamiana jako strona startowa. Domyślnie po zalogowaniu w głównym oknie aplikacji wyświetlana jest transakcja witamy.aspx. Transakcja ta pozwala na konfigurowalne wyświetlanie modułów na stronie startowej, jednak czasem użytkownik może chcieć na pulpicie od razu inną transakcję lub dowolną stronę internetową.

Z poziomu rejestru użytkowników w module Administrator programu wyświetlana jest kolumna o nazwie „Strona Startowa”, kolumna ta domyślnie jest pusta co oznacza uruchomienie domyślnej transakcji witamy.aspx.

Możemy podać adres strony w ramach aplikacji Studio System, np. możemy wywołać transakcje role_sys/szukaj.aspx

strona startowa uzytkownika

 

Strona startowa uruchamiana jest także za pomocą polecenia START w menu programu.

strona startowa szukaj

lub można wyświetlić kalendarz ustawiając dla użytkownika jako transakcję strony startowej: role_sys/x_kalendarz.aspx?typ=01  

strona start kalendarz

albo transakcję wystawiania nowego dokumentu, np. Wz

strona start dokument wz

Jeżeli użytkownik będzie podana dowolną stronę internetową np.  http://www.programmagazyn.pl/

strona startowa www