Skorowidze w programie StudioSystem

Ogromna elastyczność programu StudioSystem wynika z możliwości konfiguracyjnych interfejsów użytkowników w zakresie widoków menu, submenu i rejestrów (tabel). Dodatkową cechą pozwalającą na szybkie i łatwe konfigurowanie programu jest możliwość definiowania przez administratora  skorowidzy.

Skorowidze w programie StudioSystem to listy słowników pozwalające na edycję i wprowadzanie usystematyzowanych informacji przez użytkowników programu. Skorowidze zwykle wykorzystuje się w transakcjach dopisywania i edycji kartotek i dokumentów za pomocą kontrolek list rozwijanych.

Przykład menu skorowidzy z poziomu administratora:

program-administrator-skorowidze

Pozycje menu skorowidzy są „ukryte” w danej sekcji do której zostaną przypisane, aby zobaczyć szczegóły należy rozwinąć daną sekcję klikając w tytuł sekcji, przykładowo administrator chce mieć dostęp do skorowidzy sekcji DOKUMENTY, po jej kliknięciu mamy pozycje menu skorowidzy tej sekcji,

program-skorowidze-dokumenty

a po wybraniu pozycji wyświetlona zostaje tabela z możliwością dopisywania, edycji oraz usuwania pozycji z danego skorowidza.

program-skorowidze-dokumenty-definicje

Po zalogowaniu administrator ma domyślnie wyświetlaną listę skorowidzy, lista ta budowana jest w oparciu o konfigurację tabeli _prx, którą można w dowolny sposób zaprojektować za pomocą modułu KONFIGURACJA.

program-konfiguracja-definicje-kodow-prx

Jeżeli chcemy utworzyć nowy rodzaj skorowidzy to wystarczy do tabeli _prx dodać rekord odpowiednio go konfigurując, dla przykładu nie tylko zdefiniujemy nowy skorowidz określający znajomość jęzkukó obcych pracowników, ale utworzymy także całą sekcję CRM, w której będą skorowidze.

Tabela _PRX wymaga określenia następujących informacji:

  • PRX – unikalny (niepowtarzalny) kod identyfikujący skorowidz, np. CR1
  • SEKCJA – nazwa sekcji w której będzie umieszczony skorowidz, CRM
  • OPIS – nazwa skorowidza, np. Pracownik – języki obce
  • POZYCJA, określenie czy dany skorowidz ma być wyświetlany w menu po lewej L  czy prawej stronie R, S – pozycje Submenu, tak oznaczone wiersze PRX nie są uwzględniane w menu skorowidzy, dotyczą definicji skorowidzy systemowych lub słowników programowych np. listy raportów czy zestawień.
  • SUBMENU – określenie czy dany skorowidz obsługuje SUBMENU czy bezpośrednio prowadzi do tabeli słownikowej.
  • KOLEJNOŚĆ – pozwala na zdefiniowanie porządku wyświetlania pozycji skorowidzy w ramach danej sekcji
Poniższe ekrany pokazują kolejne etapy, najpierw dopisujemy nową pozycję definiując nowy słwonik CR1 oraz sekcję CRM po lewej stronie menu
program-konfiguracja-definicje-kodow-prx-dopisywanie
Dopisanie pozycji powoduje wyświetlenie zdefiniowanego skorowidza na liście kodów PRX
program-konfiguracja-definicje-kodow-prx-dopisywanie
W efekcie administrator w menu SKOROWIDZE posiada możliwość definiowania skorowdza dla kodów CR1
program-skorowidze-nowy

 

 

Przykładowa lista skorowidzy dostępnych w programie StudioSystem

PRX Sekcja Opis Pozycja SubMenu Kolejność
AMO Inne Amortyzacja R false 0
CD1 Definicja cech Cechy dokumentów poziom I R false 0
CD2 Definicja cech Cechy dokumentów poziom II R false 0
CD3 Definicja cech Cechy dokumentów poziom III R false 0
CEC Definicja cech Skorowidz cech R false 0
CKO Definicja cech Cechy kontrahentów R false 0
CPW Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PW R false 0
CPZ Definicja cech Cechy dokumentów przyjęć PZ R false 0
CR1 CRM Pracownik – znajomość języków obcych L false 0
CRE Definicja cech Cechy dokumentów reklamacyjnych R false 0
CRW Definicja cech Cechy dokumentów wydań RW R false 0
CTO Definicja cech Cechy towarów R false 0
CWZ Definicja cech Cechy dokumentów wydań WZ R false 0
CZP Definicja cech Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ R false 0
CZW Definicja cech Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ R false 0
DBS Systemowe Rozmiary okna DIALOGBOX S false 0
DDR Dokumenty Definicje rejestrów R false 0
DKO Dokumenty Komórki organizacyjne R false 0
DRK Dokumenty Rodzaj korespondencji R false 0
DSD Dokumenty Statusy dokumentów R false 0
DSP Dokumenty Ścieżki postępowania R false 0
DST Dokumenty Statusy dokumentów R false 0
DTD Dokumenty Typy dokumentów R false 0
DTY Dokumenty Rodzaj dokumentów R false 0
DZI Inne Działania R false 0
EAN Systemowe Rodzaje kodów kreskowych R false 0
FLG Inne Flagi R false 0
GOF Systemowe Lista Go Function S false 0
GTO Kartoteki Grupy towarowe R false 0
ISK Inne Stanowiska kosztów R false 0
IST Inne Stanowiska R false 0
ISZ Inne Szablony wiadomości email R false 0
JED Kartoteki Jednostki miary R false 0
K01 Zestawienia Typy kolumn L false 0
K02 Zestawienia Wyrównanie L false 0
K03 Zestawienia Kolor tła L false 0
K04 Zestawienia Sposoby filtrowania L false 0
K05 Zestawienia Funkcje agregujące L false 0
K06 Zestawienia Sposoby sortowania L false 0
KCP Kartoteki Cechy pracowników R false 0
KPT Kartoteki Parametry techniczne R false 0
KRA Kartoteki Kraje R false 0
KRK Kartoteki Rodzaje kontrahentów R false 0
M01 Inne Pozycje submenu S true 0
M02 Inne Pozycje submenu S false 0
M03 Inne Pozycje submenu S false 0
M04 Inne Pozycje submenu S false 0
M05 Inne Pozycje submenu S false 0
M06 Inne Pozycje submenu S false 0
M07 Inne Pozycje submenu S false 0
M08 Inne Pozycje submenu S false 0
M09 Inne Pozycje submenu S false 0
M10 Inne Pozycje submenu S false 0
M11 Inne Pozycje submenu S false 0
MAG Magazyn Magazyny L true 0
MIA Inne Miasta R false 0
MIM Systemowe Typy plików graficznych R false 0
MKO Magazyn Kolumny L false 0
MPK Inne Komórki organizacyjne R false 0
MRE Magazyn Regały magazynowe L false 0
ODD Inne Oddziały R false 0
OPI Inne Opinie R false 0
PC1 Palety Cechy grupa 1 L false 0
PC2 Palety Cechy grupa 2 L false 0
PC3 Palety Cechy grupa 3 L false 0
POZ Systemowe Pozycje na formularzu R false 0
PSK Magazyn Poziomy składowania L false 0
RAP Inne Raporty S true 0
RDD Reklamacje Decyzje dostawcy L false 0
RDS Reklamacje Decyzje serwisu L false 0
REK Reklamacje Rodzaje reklamacji L true 0
RER Reklamacje Ścieżki reklamacji L false 0
RES Reklamacje Statusy reklamacji L false 0
RNA Narzędziownia Rodzaje narzędzi L false 0
RNP Reklamacje Skorowidz napraw L false 0
RPO Reklamacje Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN L false 0
RPR Reklamacje Priorytety L false 0
RPU Reklamacje Powody reklamacji – uniwersalny L false 0
RRE Reklamacje Rodzaje reklamacji L false 0
RSD Reklamacje Sposoby dostawy do dostawcy L false 0
RSO Reklamacje Sposoby odbioru od dostawcy L false 0
RUW Reklamacje Rodzaj usługi wewnętrznej L false 0
SDO Inne Sposoby dostawy R false 0
SIP Magazyn Strefy i pomieszczenia L false 0
SNA Narzędziownia Symbole narzędzi L false 0
SOD Inne Sposoby odbioru R false 0
SPD Inne Spedytorzy R false 0
SQL Systemowe Zdefiniowane źródła danych R false 0
SSK Magazyn Statusy miejsca składowania L false 0
STA Inne Statusy R false 0
TGW Reklamacje Typy gwarancji L false 0
TKA Kartoteki Typy kartotek R false 0
TRA Systemowe Transakcje R false 99
TRE Reklamacje Typy reklamacji L false 0
UST Inne Usterki R false 0
USZ Inne Uszkodzenia R false 0
WYD Inne Wydziały R false 0
WYP Reklamacje Wyposazenie L false 0
ZEN Systemowe Sekcje definicji widoków R false 0
ZES Inne Zestawienia S true 0