Rozwiązanie międzynarodowe

MULTI LANGUAGE – Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych powoduje, że z programu magazynowego WMS.net korzystać mogę nie tylko pracownicy magazynu, ale także klienci logując się do systemu przez przeglądarkę internetową. Ponieważ wiele firm świadczy usługi magazynowe dla klientów firm międzynarodowych program może istnieć potrzeba korzystania z jednego programu jednocześnie przez użytkowników posługującymi się różnymi językami.Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej (systemie informatycznym) wykorzystywanym w gospodarce magazynowej jest oprogramowanie SoftwareStudio o nazwie Studio Magazyn WMS.net. Program ten opracowany w technologii dot net pracując na bazie MS SQL Server udostępnia funkcjonalność MULTI LANGUAGE. Włączenie tego modułu powoduje, że menu, rejestry oraz formularze są tłumaczone na podstawie wewnętrznego słownika na określony język dla danego zalogowanego użytkownika programu.

Domyślnie wszystkie formualrze wyświetlane na ekranie ustawione są w języku polskim. Elastyczność oprogramowania

 

do zarządzania magazynem WMS pozwala zdefiniować dowolny system opisów i odpowiednio skonfigurować słownik tłumaczeń. Użytkownik logując się do programu jest identyfikowany na podstawie przypisanego kodu kraju (wersji językowej) a komunikaty wyświuetlane na ekranie zostają zastąpione zdefiniowanymi w słowniku danego kraju.

Tłumaczenie odbywa się dynamicznie „w locie” po stronie serwera i dotyczy w roli klienta elementów programu:

  • MENU użytkownika;
  • Rejestry i tabele – tłumaczenia nagłówków kolumn – zawartość bazy danych pozostaje bez zmian – oryginalna treść;
  • Formualrze dopisywania dokumentów i kartotek.
Administrator systemu ma dostęp do specjalnego konfiguratora – projektanta, za pomocą któego definiuje słowniki poszczególnych pojęć, zwrotów i fraz. Tłumaczeniu nie poddaje się pojedyńczych słów, ale całe zwroty aby zachować odpowiednią logikę w danym języku. Administrator systemu może dowolnie dostosować treść komunikatów – tłumaczeń – dla danej wersji językowej programu magazynowego WMS.