Rozliczenie kosztów

Koszty usług magazynowych

Pozycja menu Rozliczenie kosztów wyświetla okno submenu z trzema pozycjami:

  1. Nowe rozliczenie otwiera formularz tworzenia nowego rozliczenia kosztów.
  2. Rozliczenia kosztów – bufor zawiera rejestr rozliczeń kosztów zapisanych w buforze
  3. Rozliczenia kosztów zawiera rejestr zapisanych rozliczeń kosztów.

Wywołanie pozycji submenu Nowe rozliczenie kosztów wyświetla formularz dopisania rozliczenia kosztów. W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski: – Generuj rozliczenie, dzięki któremu można wygenerować rozliczenie dla wybranych danych, – Usuń powoduje anulowanie wypełnianego formularza. Z prawej strony paska poleceń znajduje się pole zawierające numer referencyjny dokumentu. W formularzu należy wybrać z listy rozwijanej kontrahenta, następnie wpisać lub wybrać z kalendarzy datę rozliczenia i ramy czasowe oraz kliknąć na przycisk Generuj rozliczenie.

Koszty zawierają pozycje dodawane na podstawie cennika usług definiowanego per każdy klient magazynu.