Rodzaje plików aplikacji

Aplikacje www w technologii ASP.net posiadają pewne standardy w zakresie plików jakie są wykorzystywane w aplikacjach, rozwiązania SoftwareStudio posiadają także inne foldery niezbędne do działania aplikacji.

Typ pliku Opis
aspx Podstawowe pliki stron odpowiadają za wyświetlaną treść, widoki tabel, formularzy, menu itp.
Web.config Plik konfiguracyjny aplikacji, zawiera informację o połączeniu z bazą danych SQL
mdf Lokalna baza SQL
Dll Skompilowane pliki aplikacji i biblioteki
Xml Pliki konfiguracyjne i opisowe
css Plik styli
jpg Obrazek
gif Obrazek
Png Obrazek
PDF Pliki pomocy i instrukcji
Rdlc Szablony wydruków dokumentów
Rdl Szablony raportów
ascx Pliki kontrolek wykorzystywanych za pomocą opcji WebParts